Authors: R / Andrzej Rokita

Page z 3 (27 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Gry i zabawy z eduballami: przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz"

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal a sprawność fizyczna dzieci wiejskich

Andrzej Rokita, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych "Edubal" w realizacji kształcenia zintegrowanego

Andrzej Rokita, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych "edubal" w kształceniu zintegrowanym

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal w klasie I szkoły podstawowej a sprawność fizyczna dzieci

Andrzej Rokita, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Związki wykorzystania piłek edukacyjnych "edubal" z wybranymi zdolnościami motorycznymi uczniów klasy I szkoły podstawowej

Andrzej Rokita, Agnieszka Krysmann, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek "edubal" w terapii pedagogicznej

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Elżbieta Szala, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "edubal" a umiejętność utrzymania pisma w liniaturze przez uczniów klasy I szkoły podstawowej

Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marta Mędrek, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Employment of educational balls Edubal and physical fitness of children

Andrzej Rokita, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Temporal-spatial orientation in firstgrade pupils from elementary school participating in Physical Education classes using Edubal educational balls

Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Damian Pawlik, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)Page z 3 (27 results)