Authors: R / Andrzej Rokita

Filter
Page of  3 (27 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Gry i zabawy z eduballami: przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz"

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, book, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal a sprawność fizyczna dzieci wiejskich

Andrzej Rokita, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych "Edubal" w realizacji kształcenia zintegrowanego

Andrzej Rokita, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych "edubal" w kształceniu zintegrowanym

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal w klasie I szkoły podstawowej a sprawność fizyczna dzieci

Andrzej Rokita, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Związki wykorzystania piłek edukacyjnych "edubal" z wybranymi zdolnościami motorycznymi uczniów klasy I szkoły podstawowej

Andrzej Rokita, Agnieszka Krysmann, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek "edubal" w terapii pedagogicznej

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Elżbieta Szala, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "edubal" a umiejętność utrzymania pisma w liniaturze przez uczniów klasy I szkoły podstawowej

Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marta Mędrek, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Employment of educational balls Edubal and physical fitness of children

Andrzej Rokita, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Temporal-spatial orientation in firstgrade pupils from elementary school participating in Physical Education classes using Edubal educational balls

Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Damian Pawlik, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Page of  3 (27 results)
Results on page