REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/1084

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/1084

Resource type: artykuł, rozdział

Employment of educational balls Edubal and physical fitness of children

Widok

Resource metadata

Title Employment of educational balls Edubal and physical fitness of children
Persons Authors: Andrzej Rokita
Partner: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Description Rokita A. (2007). Employment of educational balls Edubal and physical fitness of children. Polish Journal of Environmental Studies. 16; 5A; 432-437. (Angielski)
Keywords "wychowanie fizyczne"@pl, "rozwój dzieci"@pl, "nauczanie zintegrowane"@pl, "szkoła podstawowa"@pl, "Sprawność fizyczna"@pl
Classification Resource type: artykuł, rozdział
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Tytuł źródła: Employment of educational balls Edubal and physical fitness of children
Numeracja: 16; 5A
Wydawca: Polish Journal of Environmental Studies
Czas wydania: 2007
Od strony: 432
Do strony: 437
Język zasobu: Angielski
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Sara Wawrzyniak
Availability date: 03-12-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Andrzej Rokita. Employment of educational balls Edubal and physical fitness of children. [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Temporal-spatial orientation in firstgrade pupils from elementary school participating in Physical Education classes using Edubal educational balls

Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Damian Pawlik, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal a sprawność fizyczna dzieci wiejskich

Andrzej Rokita, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek „edubal” w kształceniu zintegrowanym a nabywanie umiejętności czytania i pisania w klasie III Terapeutycznej Szkoły Podstawowej

Agnieszka Krysmann, praca dyplomowa, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal w klasie I szkoły podstawowej a sprawność fizyczna dzieci

Andrzej Rokita, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych EDUBAL w nauczaniu czytania i pisania uczniów klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej

Tadeusz Rzepa, Agnieszka Wójcik, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more