REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/414

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/414

Resource type: book

Gry i zabawy z eduballami: przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz"

View

Resource metadata

Title Gry i zabawy z eduballami: przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz"
Persons Authors: Ireneusz Lesław Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki
Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Rokita A., Cichy I., Wawrzyniak S., Korbecki M. (2016). Gry i zabawy z eduballami: przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz", Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”, Wrocław. (Polish)
Keywords "wychowanie fizyczne"@pl, "matematyka"@pl, "język polski"@pl, "rozwój dzieci"@pl, "Kultura fizyczna"@pl, "edukacja nauczycieli"@pl, "edukacja"@pl, "nauczanie zintegrowane"@pl, "kształcenie interdyscyplinarne"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”
Time of publication: 2016
Number of pages: 36
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Sara Wawrzyniak
Availability date: 12-12-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Ireneusz Lesław Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki. Gry i zabawy z eduballami: przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz". [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Topologia form strukturalnych: naturalne i tworzone przez człowieka prototypy form konstrukcyjnych w architekturze

Romuald Tarczewski, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1927 r., nr 19 (Październik)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Sokół 1906 nr 9

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Analiza matematyczna 1. Wykład 29: Przykłady wybranych funkcji i granic dla tych funkcji

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1887 r., nr 4 (kwiecień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

See more