Authors: T / Romuald Tarczewski

Filter
Page of  2 (11 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Strukturalna innowacyjność w pracach Stefana du Château: od metalowych kratownic do ram przestrzennych

Cláudia Porto, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Struktury projektowane przez Stefana J. Medwadowskiego

John F. Abel, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Przygoda mojego życia. Studium projektowe głównych obiektów sportowych XXI Igrzysk Olimpijskich w Montrealu

Kazimierz Flaga, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Osobiste doświadczenia z architekturą strukturalną: od poszukiwania formy do projektowania „free form”

Massimo Majowiecki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Strumienie sił w teorii Wacława Zalewskiego jako narzędzie projektanta w kształtowaniu architektury konstrukcji. Podstawowe zasady, metody dydaktyczne, przykłady realizacji

Michał Pelczarski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Zygmunt Stanisław Makowski: pionier konstrukcji przestrzennych

Seyed Behnejad, Gerard Parke, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

„Węzły i struktury przestrzenne” - w hołdzie Stefanowi du Château

René Motro, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Inżynierowie w służbie Narodu

Bolesław Orłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Maciej Nowicki (1910-1950) - życie i twórczość

Tadeusz Barucki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Topologia form strukturalnych: naturalne i tworzone przez człowieka prototypy form konstrukcyjnych w architekturze

Romuald Tarczewski, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Page of  2 (11 results)
Results on page