REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/47703

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47703

Resource type: article, chapter

„Węzły i struktury przestrzenne” - w hołdzie Stefanowi du Château

View

Resource metadata

Title „Węzły i struktury przestrzenne” - w hołdzie Stefanowi du Château
Title variant: “Nodes and Spatial Structures”, a tribute to Stéphane du Château
Persons Authors: René Motro
Cocreators: Romuald Tarczewski (Redactor)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami). (Polish)
Keywords "węzeł"@pl, "struktury przestrzenne"@pl, "uprzemysłowienie"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)
Destination group: general public, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Architectus
Numbering: 2014, nr 4 (40)
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2014
From page: 41
To page: 50
Resource language: English, Polish
Identifiers: DOI: 10.5277/arc140404
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Anna Trzeciak
Availability date: 28-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

René Motro. „Węzły i struktury przestrzenne” - w hołdzie Stefanowi du Château. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wirtualne społeczeństwo a miejsca pracy: Blok 477, Sieć Wiedzy: Inkubator, NY

Michał Bala, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Strukturalna innowacyjność w pracach Stefana du Château: od metalowych kratownic do ram przestrzennych

Cláudia Porto, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (1) 2012

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Struktury projektowane przez Stefana J. Medwadowskiego

John F. Abel, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

See more