REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/47711

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47711

Resource type: article, chapter

Strumienie sił w teorii Wacława Zalewskiego jako narzędzie projektanta w kształtowaniu architektury konstrukcji. Podstawowe zasady, metody dydaktyczne, przykłady realizacji

View

Resource metadata

Title Strumienie sił w teorii Wacława Zalewskiego jako narzędzie projektanta w kształtowaniu architektury konstrukcji. Podstawowe zasady, metody dydaktyczne, przykłady realizacji
Title variant: Streams of forces in Wacław Zalewski’s theory as a designer’s instrument in forming constructional architecture. Basic principles, didactic methods, examples of realisations
Persons Authors: Michał Pelczarski
Cocreators: Romuald Tarczewski (Redactor)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami). (Polish)
Keywords "tarcza"@pl, "metoda prętowo-cięgnowa"@pl, "kształtowanie konstrukcji"@pl, "przepływ sił"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)
Destination group: general public, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Architectus
Numbering: 2014, nr 4 (40)
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2014
From page: 93
To page: 104
Resource language: English, Polish
Identifiers: DOI: 10.5277/arc140409
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Anna Trzeciak
Availability date: 28-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Michał Pelczarski. Strumienie sił w teorii Wacława Zalewskiego jako narzędzie projektanta w kształtowaniu architektury konstrukcji. Podstawowe zasady, metody dydaktyczne, przykłady realizacji. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources