Authors: R / Stanisław Rospond

Filter
Page 1 of 1  (8 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Słownik etymologiczny miast i gmin PRL

Stanisław Rospond, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Słownik nazwisk śląskich. Część I: A-F

Stanisław Rospond, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Oznaczenia typu Jacobi villa w „Liber fund. episc. Vratislaviensis”

Franciszek Nieckula, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Śląskie studia toponomastyczne, cz. II: Possessiva

Stanisław Rospond, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Słownik nazwisk śląskich. Część II: G-K

Stanisław Rospond, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej

Stanisław Rospond, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Protokolarz miasta Woźnik

Ludwik Musioł, Stanisław Rospond, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Patronimiczne nazwy miejscowe na Śląsku

Stanisław Rospond, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Page 1 of 1  (8 results)
Results on page