REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/48496

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/48496

Resource type: book

Protokolarz miasta Woźnik

Resource metadata

Title Protokolarz miasta Woźnik
Persons Authors: Ludwik Musioł, Stanisław Rospond
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób zdeponowano podczas budowy Słownika Etymologicznego Nazw Geograficznych Śląska (SENGŚ) dostępnego on-line pod adresem: https://sengs.e-science.pl/.
W Słowniku adresy bibliograficzne dla tej pozycji odnoszą się do numeracji stron oryginału protokolarza a nie stron książki. (Polish)
Keywords "etymologia"@pl, "rekord bibliograficzny"@pl, "historia"@pl, "historia miasta"@pl, "etymologia"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Time of publication: 1972
Number of pages: 193
Resource language: Czech, Latin, Polish
Resource temporal coverage: 1483/1598
Resource geographical coverage: "Woźniki"
Shortened name: MWoź
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Roman Ptak
Availability date: 22-01-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Ludwik Musioł, Stanisław Rospond. Protokolarz miasta Woźnik. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pracownicy AWF we Wrocławiu - Stanisław Maksymowicz (zdjęcia archiwalne)

Andrzej Nowak, photo, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Nazwiska mieszkańców Bytomia od końca XVI wieku do roku 1740. Studium nazewnicze i społeczno-narodowościowe

Urszula Szumska, Henryk Borek, Urszula Szumska, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe PWr - Zeev Baran

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Zarys historyczny rozwoju aptekarstwa. [Cz. 8]

Leonard Kostrzeński, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk farmaceutycznych (2011)

See more