Authors: R / Tadeusz Rzepa

Filter
Page of  2 (12 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Konstruowanie programu własnego w kształceniu zintegrowanym z wykorzystaniem piłek edukacyjnych

Ireneusz Cichy, Tadeusz Rzepa, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych "edubal" w kształceniu zintegrowanym

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

The level of the eye and movement coordination and the level of reading and writing skills of students in the early school education report from examinations

Tadeusz Rzepa, Agnieszka Wójcik, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych EDUBAL w nauczaniu czytania i pisania uczniów klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej

Tadeusz Rzepa, Agnieszka Wójcik, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych w doskonaleniu asymetrii funkcjonalnej dzieci realizujących edukację wczesnoszkolną

Tadeusz Rzepa, Agnieszka Wójcik, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Nowatorstwo dydaktyczne: wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym w klasach I-III. Cz.2

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Piłki edukacyjne „Edubal” w kształceniu zintegrowanym. Raport z badań.

Andrzej Rokita, Tadeusz Koszczyc, Tadeusz Rzepa, Agnieszka Wójcik, book, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

The usage of educational balls "Edubal" during physical classes in the integrated education

Ireneusz Cichy, Tadeusz Rzepa, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Przygotowanie kadr do kształcenia zintegrowanego z wykorzystaniem aktywności ruchowej i piłek edukacyjnych

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Poziom wytrzymałości dzieci wykorzystujących piłki edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej

Tadeusz Rzepa, Agnieszka Wójcik, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Page of  2 (12 results)
Results on page