REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/1069

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/1069

Resource type: artykuł, rozdział

Nowatorstwo dydaktyczne: wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym w klasach I-III. Cz.2

Widok

Resource metadata

Title Nowatorstwo dydaktyczne: wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym w klasach I-III. Cz.2
Persons Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
Partner: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Description Rzepa T., Rokita A. (2002). Nowatorstwo dydaktyczne: wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym w klasach I-III. Cz.2, Lider, 10; 30. (Polski)
Keywords "aktywność fizyczna"@pl, "szkoła podstawowa"@pl, "nauczanie zintegrowane"@pl, "zabawy i gry w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"@pl, "nowatorstwo"@pl
Classification Resource type: artykuł, rozdział
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Tytuł źródła: Nowatorstwo dydaktyczne: wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym w klasach I-III. Cz.2
Numeracja: 10
Wydawca: Lider
Czas wydania: 2002
Od strony: 30
Do strony: 30
Język zasobu: Polski
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Sara Wawrzyniak
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa. Nowatorstwo dydaktyczne: wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym w klasach I-III. Cz.2. [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Propozycja wykorzystania piłek edukacyjnych w procesie kształcenia i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym

Andrzej Rokita, Marta Koszczyc, Agnieszka Surynt, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Opinie uczniów klas I-III i ich rodziców oraz nauczycieli kształcenia zintegrowanego na temat piłek edukacyjnych "Edubal" i ich zastosowania w zajęciach ruchowych

Andrzej Rokita, Kamila Miłek, Julianna Orniacka, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Physical ability and reading and writing skills of primary school grade I - III schoolchildren who have classes with educational balls "edubal"

Andrzej Rokita, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

The usage of educational balls "Edubal" in the improvement of the chosen Polish language skills of third grade primary school students

Andrzej Rokita, Anna Malska-Śmiałowska, Beata Babińczuk, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Przygotowanie kadr do kształcenia zintegrowanego z wykorzystaniem aktywności ruchowej i piłek edukacyjnych

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Związki wykorzystania piłek edukacyjnych "edubal" z wybranymi zdolnościami motorycznymi uczniów klasy I szkoły podstawowej

Andrzej Rokita, Agnieszka Krysmann, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more