REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/1083

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/1083

Resource type: article, chapter

The usage of educational balls "Edubal" during physical classes in the integrated education

View

Resource metadata

Title The usage of educational balls "Edubal" during physical classes in the integrated education
Persons Authors: Ireneusz Lesław Cichy, Tadeusz Rzepa
Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Cichy I., Rzepa T. (2007). The usage of educational balls "Edubal" during physical classes in the integrated education. W:Education in a reformed school 6, ed. by T. Koszczyc, M. Lewandowski, W. Starościak. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, 137-143. (English)
Keywords "wychowanie fizyczne"@pl, "Aktywność ruchowa"@pl, "nauczanie zintegrowane"@pl, "szkoła podstawowa"@pl, "zabawy i gry w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: The usage of educational balls "Edubal" during physical classes in the integrated education.
Place of publication: W:Education in a reformed school 6, ed. by T. Koszczyc, M. Lewandowski, W. Starościak
Publisher: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław
Time of publication: 2007
From page: 137
To page: 143
Resource language: English
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Sara Wawrzyniak
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Ireneusz Lesław Cichy, Tadeusz Rzepa. The usage of educational balls "Edubal" during physical classes in the integrated education. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1927 r., nr 19 (Październik)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Sokół 1906 nr 9

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Sprawozdanie ze Zjazdu Międzynarodowego w sprawie ochrony zdrowia studentów (Ateny, 19-23 lipca 1936)

Stanisław Karasiński, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Czym jest edukacja wolnościowa?

Sebastian Rogalski, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2011)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1887 r., nr 4 (kwiecień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Rozwój psychomotoryczny uczniów kończących pierwszą klasę szkoły podstawowej edukowanych programem tradycyjnym i nietradycyjnym

Ireneusz Cichy, Marek Popowczak, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more