Scientific disciplines / dziedzina nauk technicznych (2011)

Filter
Page of  1921 (19210 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Multicriterial decision-making by comparison of the pareto-optimal sets for a beduced number of objectives. (RB-1998-08)

Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Zintegrowane środowisko wspomaganej komputerowo reinżynierii dużych przedsiębiorstw (RB-1998-96-04)

Aleksy Barski, Edward Michalewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Co mamy do powiedzenia specjalistom od gospodarki (RB-1994-87)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Monografia "metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego" (RB-1996-56)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Zastosowanie pojęcia odległości w algorytmach wyznaczania oceny grupowej (RB-1998-59-01)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Dwa znaki złożoności (PN-1988-05)

Władysław Matwin, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Zastosowanie pojęcia odległości w algorytmach wyznaczania oceny grupowej. Group decision algorithms used in MEDIATOR system (RB-1998-59-02)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Concepts, methods and tools of business process computer-aided reengineering (RB-1998-96-07)

Aleksy Barski, Edward Michalewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Page of  1921 (19210 results)
Results on page