REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82826

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82826

Resource type: thesis

Optymalizacja sterowania regeneratorami w hucie szkła (PD-1972-04)

View

Resource metadata

Title Optymalizacja sterowania regeneratorami w hucie szkła (PD-1972-04)
Persons Authors: Bohdan Kułakowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Celem pracy jest rozwiązanie zagadnienia optymalizacji sterowa­nia regeneratorami ciepła w hucie szkła. Na podstawie równań bilansu cieplnego określono model matematyczny procesu regeneracji ciepła w postaci układu dwóch równań różniczkowych cząstkowych typu hiperbolicznego, który został rozwiązany numerycznie za pomocą symulacji komputerowej. Dokonano analizy dokładności pomiarów, realizowa­nych w typowych regeneratorach w hutach szkła. Oceniono wyniki po­miarów pod kątem przydatności do identyfikacji parametrów modelu. Sformułowano zadanie identyfikacji i podano metodę rozwiązania tego zadania. Zbadano możliwość zastosowania do identyfikacji trzech procedur minimalizacji statycznej: aproksymacji parabolicznej, Gaussa-Seidla oraz gradientu sprzężonego. Omówiono wyniki identyfikacji parametrów modelu konkretnego obiektu przemysłowego z wykorzystaniem programów identyfikacji. Następnie, sformułowano zadanie optymalizacji sterowania i rozpatrzono optymalizację objętości kratownicy regeneratora. Symulacje i obliczenia numeryczne zostały przeprowadzone na maszynie cyfrowej ODRA 1204. (Polish)
Keywords "glass factory"@en, "regeneratory ciepła"@pl, "optimization"@en, "optymalizacja"@pl, "heat regenerator"@en, "huta szkła"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1972
Number of pages: 131
Supervisor: Kazimierz Mańczak
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Bohdan Kułakowski. Optymalizacja sterowania regeneratorami w hucie szkła (PD-1972-04). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03)

Zdzisław Sadowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Metoda sekwencyjna programowania liniowego. (PN-1980-02)

Piotr Mazurek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more