REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82713

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82713

Resource type: thesis

Statystyczne tendencje strukturalne w systemach wielkich a ontogeneza. T.1 Rozprawa doktorska (PD-1986-09)

View

Resource metadata

Title Statystyczne tendencje strukturalne w systemach wielkich a ontogeneza. T.1 Rozprawa doktorska (PD-1986-09)
Persons Authors: Andrzej Gecow
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Korzystając z sugestii Darwina, Szmalhauzena, Haeckla i zakłada­jąc te stwierdzenia genetyki, które spowodowały 'obalenie' przed kilkudziesięciu laty Haecklowskiej propozycji mechanizmu powstawania rekapitulacji, zbudowany został w pracy abstrakcyjny model nieusystematyzowanej zmienności adaptacyjnej dowolnych, ogólnych systemów wielkich (bardzo złożonych). Badania symulacyjne modelu dały efekty odpowiadające rekapitulacji. Praca w obszerny sposób analizuje tytułowe zagadnienie statystycznych tendencji strukturalnych w ontogenezie jako systemie wielkim. Po głębokiej analizie zjawiska następują badania za pomocą symulacji komputerowych, które odpowiadają rekapitulacji filogenezy w ontogenezie. Praca składa się z bardzo dokładnego spisu treści, umożliwiającego łatwą nawigację po treści pracy. Praca rozpoczyna się od zdefiniowania modeli ewolucji oraz struktury funkcjonującego przedmiotu ewolucji, a następnie opisane są szczegółowo przeprowadzone serie doświadczeń symulacyjnych. Po nich następuje podsumowanie rozważań abstrakcyjnych, doświadczalnych oraz biologiczna interpretacja wyników badań. (Polish)
Keywords "abstract model of unstructured adaptive variability of great system"@en, "computer simulations"@en, "computer modeling"@en, "filogeneza"@pl, "recapitulation"@en, "rekapitulacja"@pl, "ontogeny"@en, "ontogeneza"@pl, "modelowanie komputerowe"@pl, "abstrakcyjny model nieusystematyzowanej zmienności adaptacyjnej systemów wielkich"@pl, "phylogenesis"@en, "symulacje komputerowe"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1986
Number of pages: 239
Supervisor: Władysław Jarominek
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Gecow. Statystyczne tendencje strukturalne w systemach wielkich a ontogeneza. T.1 Rozprawa doktorska (PD-1986-09). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Problemy ekonomii, energii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska w symulacji zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich. (RB-1999-52-03)

Wiesław Ciechanowicz, Piotr Holnicki, Michał Inkielman, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Leon Słomiński, Zygmunt Uhrynowski, Sławomir Zadrożny, Jarosław Sikorski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

Wskaźnik tłuszczowo-beztłuszczowy zależny od wieku jako nowe narzędzie oceny masy ciała

Agnieszka Chwałczyńska, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Problemy modelowania oczyszczalni ścieków * 6. Komputergestutzte simulation des technologischen klaranlagen (RB-1997-21-06)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, Janusz Łomotowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Metody analizy systemowej i zarządzania.Investment policy investigation for development stability (RB-1998-64-05)

Jerzy Hołubiec, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more