Scientific disciplines / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Filter
Page of  89 (889 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Procedings of the seminar on non-conventional problems of optimization * Comparison of seeking process for efficient points in poly-optimization tasks with global peatures of relevant controls * Part II. (PN-1979-17-03)

Manfred Paschal, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Procedings of the seminar on non-conventional problems of optimization * Multicriteria optimization in the light of collective choice theory * Part II (PN-1979-17-04)

Jarosław Sikorski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Procedings of the seminar on non-conventional problems of optimization * Optimization of electronic processes and details * Part II (PN-1979-17-06)

Holger Ahlers, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Oprogramowanie baza danych dla minikomputera "MERA-400" (VITRIN BD-80). (PN-1981-01)

Andrzej Ziółkowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Układanie harmonogramów procesów nieciągłych przy ograniczonym natężeniu zasobów (PD-1975-12)

Andrzej Kałuszko, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Komputerowe projektowanie obróbki w systemie EXAPT dla dwugłowicowych tokarek ze sterowaniem ciągłym. (PN-1980-03)

Zbigniew Nahorski, Jacek Stefański, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Proceedings of the Seminar on " non-conventional problems of optimization " * Control multi-stage processes under maximization or balanced growth of utility function * Part II (PN-1979-17-02)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Procedings of the seminar on non-conventional problems of optimization * A global stochastic seeking technique for determining the compromise set in polyoptimization tasks * Part II (PN-1979-17-05)

Gerhard Timmel, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Statystyczna estymacja struktury modelu przepływu masy szklanej przy użyciu równań różniczkowych cząstkowych i zwyczajnych (PN-1988-08)

Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Identyfikacja pośrednia ciągłych systemów dynamicznych na podstawie odpowiedzi impulsowej biblioteka programów Bidep dla komputera SM4 (PN-1985-12)

Lucyna Bogdan, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Page of  89 (889 results)
Results on page