Scientific disciplines / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Filter
Page of  87 (863 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Klasyfikacja sztywności dłoni podczas teleoperacji za pomocą sondy mechanomiograficznej

Igor Zubrycki, Grzegorz Granosik, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stopa robota a stopa protezowa - podobieństwa i różnice

Adam Gramala, Paweł Drapikowski, Adam Pogorzała, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Rozróżnianie wybranych obiektów na podstawie estymacji kąta azymutu przylotu echa sygnału ultradźwiękowego

Bogdan Kreczmer, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koncepcja ramienia robotycznego przeznaczonego do badań funkcji haptycznych robota chirurgicznego

Piotr Falkowski, Zbigniew Pilat, Marta Woch, Grzegorz Kamiński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Improved search-tree reinitialization for an incremental heuristic search in domains with long actions

Maciej Przybylski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Architektury systemów robotycznych tworzone z agentów upostaciowionych

Cezary Zieliński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Współpraca człowieka z robotem przy sortowaniu losowo rozmieszczonych obiektów

Edward Jezierski, Piotr Łuczak, Paweł Smyczyński, Dariusz Zarychta, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko eksperymentalne typu wahadło na wózku: konstrukcja, modelowanie, identyfikacja, sterowanie oparte na modelu, wdrożenie

Krzysztof Arent, Mateusz Szulc, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Multi-level exploration and 3D mapping with octrees and differential drive robots

Andrii Kudriashov, Tomasz Buratowski, Mariusz Giergiel, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Page of  87 (863 results)
Results on page