REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82709

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82709

Resource type: thesis

Układanie harmonogramów procesów nieciągłych przy ograniczonym natężeniu zasobów (PD-1975-12)

View

Resource metadata

Title Układanie harmonogramów procesów nieciągłych przy ograniczonym natężeniu zasobów (PD-1975-12)
Persons Authors: Andrzej Kałuszko
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Niniejsza praca koncentruje się na metodzie sprowadzenia problemu układania harmonogramu prac do zadania ma­ksymalizacji funkcji liniowej o zmiennych binarnych przy ograniczeniach liniowych. Wybór metody został podyktowany przez przykład z praktyki produkcji farb i lakierów, gdzie zachodzi konieczność koordynacji pracy z powodu globalnego ograniczenia mocy elektrycznej. Przedstawiono metodę układania harmono­gramów procesów nieciągłych, polegającą na wprowadzeniu zmiennych binarnych do opisu harmonogramu i sprowadzeniu problemu do maksymalizacji funkcji liniowej przy liniowych ograniczeniach. Przedstawiono również metodę redukcji liczby zmiennych i ograniczeń. Rozważono również przypadek, w którym występują dodatkowe ograniczenia, polegające na tym, że realizacje kolejnych operacji muszą następować bezpośrednio po sobie. Zaproponowaną metodę porównano z metodą płaszczyzn odcinających Gomory'ego, metodą podziałów i ograniczeń, algorytmem addytywnym Balasa z ograniczeniami zastępczymi Geoffriona wraz z jego modyfikacją. Dodatkowo omówiono metodę układania harmonogramów suboptymalnych, dzięki którym uzyskuje się duże uproszczenie problemu, kosztem dokładności rozwiązania. Praca zawiera tabulogramy stosowanych programów, napisanych w języku FORTRAN IV na maszynę cyfrową ODRA 1325. (Polish)
Keywords "problem szeregowania"@pl, "scheduling problem"@en, "ograniczenia liniowe"@pl, "maksymalizacja funkcji liniowej o zmiennych binarnych"@pl, "harmonogramy dla procesów nieciągłych"@pl, "scheduling for discontinuous processes"@en, "maximization of linear function with binary variables"@en, "linear bounds"@en
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1975
Number of pages: 182
Supervisor: Jakub Gutenbaum
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Kałuszko. Układanie harmonogramów procesów nieciągłych przy ograniczonym natężeniu zasobów (PD-1975-12). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Model i algorytmy szeregowania robót montażowych w budownictwie (PN-1981-04-02)

Henryk Potrzebowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Problemy sekwencyjne w systemach kooperujących stechiometrycznie (PD-1976-04)

Joanna Malicka-Wąsowska, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

System komputerowej symulacji rozwoju przemysłu cementowo-wapienniczego w aspekcie jego energochłonności i wpływu na środowisko naturalne CEMENT (RB-1996-60)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, Piotr Holnicki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Problemy ekonomii, energii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska w symulacji zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich. Problemy zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich (RB-1999-52-02)

Wiesław Ciechanowicz, Piotr Holnicki, Michał Inkielman, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Leon Słomiński, Zygmunt Uhrynowski, Sławomir Zadrożny, Jarosław Sikorski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

See more