REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82724

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82724

Resource type: article, chapter

Komputerowe projektowanie obróbki w systemie EXAPT dla dwugłowicowych tokarek ze sterowaniem ciągłym. (PN-1980-03)

View

Resource metadata

Title Komputerowe projektowanie obróbki w systemie EXAPT dla dwugłowicowych tokarek ze sterowaniem ciągłym. (PN-1980-03)
Persons Authors: Zbigniew Tadeusz Nahorski, Jacek Stefański, Jan Studziński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description w pracy omówiono system komputerowego projektowania obróbki dla dwugłowicowych tokarek ze sterowaniem ciągłym na przykła­dzie tokarek sterowanych numerycznie TZC32N2 i R63NC. Przedstawiono charakterystyczne cechy obu tokarek, współ­pracujących z nimi układów sterowania NUMS 32C7r, GE55orXE, NS420 oraz stosowanego języka programowania BASIC-EXAPT. Podano opis budowy i porównano działanie trzech postprocesorów stanowiących części składowe systemu. Opracowano je w ramach problemu węzłowego 05.3 i wdrożono w WSK 'PZL Rzeszów'. Załączono przykład umożliwiający ocenę głównych zalet polegających na uproszczeniu i ujednoliceniu procesu projektowania obróbki. (Polish)
Keywords "two-head lathers"@en, "designing of machining process"@en, "lathers with continuous path control"@en, "projektowanie obróbki"@pl, "tokarki dwugłowicowe"@pl, "tokarki ze sterowaniem ciągłym"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1980-03
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1980
From page: 1
To page: 44
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Zbigniew Tadeusz Nahorski, Jacek Stefański, Jan Studziński. Komputerowe projektowanie obróbki w systemie EXAPT dla dwugłowicowych tokarek ze sterowaniem ciągłym. (PN-1980-03). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Estymacja objętości czynnych zbiorników przy zmiennych przepływach (RB-1996-41)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk chemicznych / ochrona środowiska (2011)

Problemy modelowania oczyszczalni ścieków * 13. Optymalizacja systemu zaopatrzenia osiedli w wodę (RB-1997-21-13)

Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Sterowanie cyfrowe piecem szklarskim z identyfikacją na podstawie zasady najmniejszej sumy kwadratów

Zbigniew Nahorski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more