Years / 1981

Filter
Page of  3 (23 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Zastosowanie modeli dyspersji zanieczyszczeń atmosfery do celów optymalnego sterowania procesem emisji. (PD-1981-05)

Janusz Pudykiewicz, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska (2011)

Oprogramowanie baza danych dla minikomputera "MERA-400" (VITRIN BD-80). (PN-1981-01)

Andrzej Ziółkowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Uwagi o klasycznej i zmodyfikowanej wartości Shapleya (PN-1981-17-02)

Irena Komorowska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Eksperyment obliczeniowy z algorytmem elipsoidalnym (PN-1981-16)

Stanisław Walukiewicz, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Model i algorytmy szeregowania robót montażowych w budownictwie (PN-1981-04-02)

Henryk Potrzebowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Rozwiązywanie równań algebraicznych metodą nieliniowej aproksymacji odwrotnej (PN-1981-19)

Jacek Stefański, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Operatywne kierowanie pracą linii montażowych (PN-1981-04-01)

Florian Stanisław Piasecki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wybrane techniki przybliżonego rozwiązywania zadań programowania całkowitoliczbowego (PN-1981-18)

Krzysztof Szkatuła, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Pewne zagadnienia międzynarodowej współpracy gospodarczej (PN-1981-17-01)

Florian Stanisław Piasecki, Jerzy Hołubiec, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce. Tom drugi K-P

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Page of  3 (23 results)
Results on page