REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/73984

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73984

Resource type: article, chapter

Pewne zagadnienia międzynarodowej współpracy gospodarczej (PN-1981-17-01)

View

Resource metadata

Title Pewne zagadnienia międzynarodowej współpracy gospodarczej (PN-1981-17-01)
Persons Authors: Florian Stanisław Piasecki, Jerzy Wiesław Hołubiec
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy sformułowano dwa warianty rozwoju współpracy międzynarodowej: pierwszy przewiduje maksymalizację poziomu konsumpcji we wszystkich współpracujących krajach przy założonym poziomie rozwoju mocy produkcyjnych w tych krajach, drugi maksymalizację rozwoju mocy produkcyjnych przy założonym poziomie konsumpcji. Wykazano, że dla realizacji takich strategii współpracy niezbędne są banki międzynarodowe, które w zależności od potrzeb współpracujących krajów, wynikających m. in. ze struktury cen międzynarodowych, będą im udzielały kredytów lub przyjmowały wpłaty. (Polish)
Keywords "international banks"@en, "International Cooperation"@en, "Współpraca międzynarodowa"@pl, "międzynarodowe banki"@pl, "economic development"@en, "rozwój gospodarczy"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1981-17-01
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1981
From page: 1
To page: 15
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Florian Stanisław Piasecki, Jerzy Wiesław Hołubiec. Pewne zagadnienia międzynarodowej współpracy gospodarczej (PN-1981-17-01). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

System informatyczny zarządzania gospodarką zanieczyszczeniami w aglomeracji miejskiej (na przykładzie Trójmiasta) (RB-1995-21-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Wieloletnia koordynacja międzynarodowego rozwoju gospodarczego. (PN-1980-06-01)

Jerzy Hołubiec, Florian Stanisław Piasecki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Entropia w systemach regionalnych (RB-1995-21-01)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Dostosowanie struktury danych i opracowanie formy publikacji kroczących prognoz makroekonomicznych rozwoju Polski (RB-1999-41)

Janusz Babarowski, Jan Gadomski, Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, Irena Woroniecka-Leciejewicz, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Synteza kompleksowego systemu komunikacji pasażerskiej dla danego regionu (PN-1978-05)

Florian Stanisław Piasecki, Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Metody analizy systemowej i zarządzania. Homogeneity algorithm for modelling regional structure (RB-1997-36-01)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

See more