REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/73985

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73985

Resource type: article, chapter

Wybrane techniki przybliżonego rozwiązywania zadań programowania całkowitoliczbowego (PN-1981-18)

View

Resource metadata

Title Wybrane techniki przybliżonego rozwiązywania zadań programowania całkowitoliczbowego (PN-1981-18)
Persons Authors: Krzysztof Marcin Szkatuła
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy zostały przedstawione metody przybliżonego rozwiązywania zadań wybranych klas zadań programowania całkowitoliczbowego. Są to metody typu zachłannego (dla zadań załadunku, zadań programowania binarnego), metody programowania dynamicznego (dla zadań programowania binarnego) oraz metody tzw. wewnętrznej drogi (dla zadań programowania całkowitoliczbowego mieszanego). Przedstawiono także pewne teoretyczne rozważania na temat złożoności obliczeń. (Polish)
Keywords "programowanie całkowitoliczbowe"@pl, "computational complexity"@en, "integer programming"@en, "programowanie binarne"@pl, "binary programming"@en, "złożoność obliczeniowa"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1981-18
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1981
From page: 1
To page: 42
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Krzysztof Marcin Szkatuła. Wybrane techniki przybliżonego rozwiązywania zadań programowania całkowitoliczbowego (PN-1981-18). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Uczenie maszynowe na podstawie przykładów w przypadku błędów w danych

Grażyna Szkatuła, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Analiza metod probabilistycznych optymalizacji dyskretnej

Krzysztof Szkatuła, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wybrane problemy szeregowania z optymalnym doborem przedziałów zakończenia wykonywania zadań

Marcin Winczaszek, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Discrete optimization and network flows

Adam Kasperski, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more