Years / 1995

Filter
Page of  18 (171 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Urzędowe i gwarowe postaci nazw miejscowych w okolicy Głubczyc i Raciborza

article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Nowe spojrzenie na immunizację (RB-1995-37-05)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

System optymalizacji portfela obligacji (RB-1995-37-01)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Construction of a K-immunization strategy with the highest convexity (RB-1995-37-02)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Immunization in case of proportional shifts in spot rates and mispriced bonds (RB-1995-37-03)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Solution of immunization problem in case of proportional spot rate shifts (RB-1995-37-04)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Zastosowanie logiki rozmytej w interfejsie logicznym użytkownika do bazy danych (PD-1995-02)

Waldemar Dobrzyński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Delimitacja regionów węzłowych (RB-1995-21-02)

Joanna Malicka-Wąsowska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modyfikacja metody oddziaływań wzajemnych (RB-1995-42)

Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Metody wyznaczania modeli uproszczonych dla potrzeb podejmowania decyzji w systemach złożonych.A unifying approach to model reduction by preserving first- and second-order information (RB-1995-44-03)

Wiesław Krajewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Page of  18 (171 results)
Results on page