ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/184

ZGŁOSZENIE

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Jarosław Domaradzki

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Jarosław Domaradzki
Persons Partner: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Description Wieloletni kierownik zespołów badawczych.
Kierownik Pracowni Naukowo-Badawczej Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Wrocław. (Polski)
Keywords "Ekspert"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Target group: ogół społeczeństwa
Information on harmful content: No
Characteristics Osoba: Jarosław Domaradzki
Specjalizacja: anatomia, kinezjologia, auksologia
Ukończona uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Ukończony kierunek: Wychowanie Fizyczne
Specjalność: trenerska
Tytuł pracy magisterskiej: Język gestów początkujących i doświadczonych nauczycieli pływania
Rok obrony pracy magisterskiej: 1995
Tytuł rozprawy doktorskiej: Tendencje rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci wiejskich z terenów ekologicznie zagrożonych
Rok obrony rozprawy doktorskiej: 2000
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Środowiskowe uwarunkowania krótkookresowych przemian morfologicznych i funkcjonalnych 10-15-letniej młodzieży polkowickiej
Rok obrony rozprawy habilitacyjnej: 2013
Doświadczenie eksperckie:

Nauczyciel akademicki z 22-letnim stażem dydaktyczno-naukowym.
Organizator i kierownik badań auksologicznych populacji dzieci i młodzieży polkowickiej w latach 1999-2012.

Publications
 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Jacek Falkenberg, Zofia Ignasiak, Alicja Nowak
  Tytuł: Wpływ 8-tygodniowego treningu nordic walking na wybrane parametry somatyczne i zmiany zakresów ruchów w stawach starszych kobiet
  Rok wydania: 2013
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 23
  ISSN: 1731-0652
  PBN: 591402

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Jacek Falkenberg, Zofia Ignasiak, Tomasz Ignasiak, Alicja Nowak
  Tytuł: Ocena ruchomości stawów i sprawności fizycznej u starszych kobiet objętych zróżnicowanymi formami treningu zdrowotnego
  Rok wydania: 2013
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 21
  ISSN: 1425-4956
  PBN: 592178
  Słowa kluczowe: "aktywność fizyczna"@pl , "Physical Fitness"@en , "physical activity"@en , "Aging"@en , "sprawność fizyczna"@pl , "elektryczne starzenie materiałów"@pl

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Jarosław Fugiel, Zofia Ignasiak, Krystyna Rożek, Anna Sebastjan, Teresa Sławińska
  Tytuł: Structural and functional markers of health depending on lifestyle in elderly women from Poland
  Rok wydania: 2015
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 10
  ISSN: 1176-9092
  Numer DOI: 10.2147/CIA.S79485
  PBN: 597761
  Słowa kluczowe: "Bone Mineral Density"@en , "Healthy Lifestyle"@en

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki
  Tytuł: Środowiskowe uwarunkowania krótkookresowych przemian morfologicznych i funkcjonalnych 10-15-letniej młodzieży polkowickiej
  Rok wydania: 2013
  ISBN: 9788389156303
  PBN: 598885

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Zofia Ignasiak, Weronika Stodółka
  Tytuł: The predictors of falls in adult and senior women from cities of Lower Silesia, Poland
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 15
  ISSN: 1732-3991
  Numer DOI: 10.2478/humo-2014-0005
  PBN: 600696
  Słowa kluczowe: "wskaźnik BMI"@pl

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Weronika Stodółka
  Tytuł: Przeszłość sportowa a obecna sprawność fizyczna mężczyzn po 50. roku życia
  Rok wydania: 2015
  ISSN: 0239-4375
  PBN: 645191
  Słowa kluczowe: "Electronic Health Record"@pl , "zdrowie mieszkańców"@pl , "Physical Fitness"@en , "sprawność fizyczna"@pl , "Frail Elderly"@en

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Jarosław Fugiel, Zofia Ignasiak, Paweł Posłuszny, Krystyna Rożek, Teresa Sławińska, Andrzej Steciwko
  Tytuł: Wstępna ocena kondycji biologicznej wrocławskich seniorek
  Rok wydania: 2011
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 19
  ISSN: 1425-4956
  PBN: 705122
  Słowa kluczowe: "BMD-2601505"@en , "Dentists, Women"@en , "Old Age Assistance"@en , "Physical Fitness"@en , "Body Build"@en , "spirometry"@pl

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Zofia Ignasiak
  Tytuł: Zmiany inwolucyjne narządu ruchu a ryzyko złamań
  Rok wydania: 2011
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 17
  ISSN: 1234-5563
  PBN: 705127
  Słowa kluczowe: "Wiek starszy"@pl , "sprawność fizyczna"@pl , "budowa ciała"@pl

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Magdalena Łazorczyk
  Tytuł: Zdrowotność stylu życia uczniów szkoły zawodowej we Wrocławiu
  Rok wydania: 2015
  ISSN: 0239-4375
  PBN: 731413
  Słowa kluczowe: "Zdrowy styl życia"@pl , "aktywność fizyczna"@pl , "zdrowie mieszkańców"@pl , "Zachowania zdrowotne"@pl

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Zofia Ignasiak, Małgorzata Kołodziej, Sławomir Kozieł, Teresa Sławińska
  Tytuł: The risk for fall and functional dependence in Polish adults 60-87 years old
  Rok wydania: 2017
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 41
  ISSN: 0350-6134
  PBN: 817838
  Słowa kluczowe: "Frail Elderly"@en

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Jarosław Fugiel, Zofia Ignasiak, Krystyna Rożek, Anna Sebastjan, Teresa Sławińska
  Tytuł: Structural and functional markers of health depending on lifestyle in elderly women from Poland
  Rok wydania: 2015
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): PNNP07284
  PBN: 20

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Zofia Ignasiak, Sławomir Kozieł
  Tytuł: The risk for fall and functional dependence in Polish adults 60-87 years old
  Tytuł źródła: COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM
  Rok wydania: 2017
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 41
  ISSN: 0350-6134
  Zakres stron od: 81
  Zakres stron do: 87
  PBN: 817838
  Słowa kluczowe: "Functionally-Impaired Elderly"@en

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Jacek Falkenberg, Zofia Ignasiak, Alicja Nowak
  Tytuł: Wpływ 8-tygodniowego treningu nordic walking na wybrane parametry somatyczne i zmiany zakresów ruchów w stawach starszych kobiet
  Tytuł źródła: Antropomotoryka
  Rok wydania: 2013
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 23
  ISSN: 1731-0652
  Zakres stron od: 39
  Zakres stron do: 46
  PBN: 591402

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Jacek Falkenberg, Tomasz Ignasiak, Zofia Ignasiak, Alicja Nowak, Anna Skrzek
  Tytuł: Ocena ruchomości stawów i sprawności fizycznej u starszych kobiet objętych zróżnicowanymi formami treningu zdrowotnego
  Tytuł źródła: Gerontologia Polska
  Rok wydania: 2013
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 21
  ISSN: 1425-4956
  Zakres stron od: 119
  Zakres stron do: 126
  PBN: 592178
  Słowa kluczowe: "work (physical activity)"@en , "Fitness Trackers, Physical"@en , "aktywność fizyczna"@pl , "Aging"@en , "sprawność fizyczna"@pl , "elektryczne starzenie materiałów"@pl

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki
  Tytuł: Środowiskowe uwarunkowania krótkookresowych przemian morfologicznych i funkcjonalnych 10-15-letniej młodzieży polkowickiej
  Rok wydania: 2013
  ISBN: 9788389156303
  Zakres stron od: 154
  Zakres stron do: 154
  PBN: 598885

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Zofia Ignasiak, Weronika Stodółka
  Tytuł: The predictors of falls in adult and senior women from cities of Lower Silesia, Poland
  Tytuł źródła: Human Movement
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 15
  ISSN: 1732-3991
  Zakres stron od: 86
  Zakres stron do: 92
  Numer DOI: 10.2478/humo-2014-0005
  PBN: 600696
  Słowa kluczowe: "wskaźnik BMI"@pl

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Weronika Stodółka
  Tytuł: Przeszłość sportowa a obecna sprawność fizyczna mężczyzn po 50. roku życia
  Tytuł źródła: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Rok wydania: 2015
  ISSN: 0239-4375
  Zakres stron od: 10
  Zakres stron do: 15
  PBN: 645191
  Słowa kluczowe: "Fitness Trackers, Physical"@en , "Functionally-Impaired Elderly"@en , "Electronic Health Record"@pl , "zdrowie mieszkańców"@pl , "sprawność fizyczna"@pl

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Zofia Ignasiak, Anna Skrzek
  Tytuł: Zmiany inwolucyjne narządu ruchu a ryzyko złamań
  Tytuł źródła: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna
  Rok wydania: 2011
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 17
  ISSN: 1234-5563
  Zakres stron od: 179
  Zakres stron do: 183
  PBN: 705127
  Słowa kluczowe: "Wiek starszy"@pl , "sprawność fizyczna"@pl , "budowa ciała"@pl

 • Autorzy: Jarosław Domaradzki, Magdalena Łazorczyk
  Tytuł: Zdrowotność stylu życia uczniów szkoły zawodowej we Wrocławiu
  Tytuł źródła: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Rok wydania: 2015
  ISSN: 0239-4375
  Zakres stron od: 127
  Zakres stron do: 136
  PBN: 731413
  Słowa kluczowe: "aktywność fizyczna"@pl , "zdrowie mieszkańców"@pl , "Zachowania zdrowotne"@pl
Subject taught at university anatomia prawidłowa i funkcjonalna, anatomia człowieka, anatomia rtg, anatomia palpacyjna, anatomia praktyczna, antropomotoryka, diagnostyka sterowania ruchem, metodologia pracy naukowej, seminarium magisterskie
Qualification Typ kwalifikacji: trener pływania II klasy
Cooperation with other entities
 • Nazwa podmiotu: Współpraca z Profesorem Robertem M. Malina z Tarleton State University (USA),
  Rok od: 2006
  Zakres: Badania dzieci i młodzieży szkół sportowych z terenu Dolnego Śląska.

 • Nazwa podmiotu: Polskie Towarzystwo Anatomiczne
  Rok od: 1997
  Zakres: członek PTA, sekretarz oddziału wrocławskiego PTA w latach 2010-2013

 • Nazwa podmiotu: Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Legnicy
  Rok od: 1995
  Zakres: Współpraca w badaniach dzieci i młodzieży z Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.
Awards and honorary mentions Nazwa: nagroda J.M. Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Zajęte miejsce lub wyróżnienie: nagrody indywidualne i zespołowe
Opis: 8-krotnie nagradzany za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w latach 2002, 2003, 2008, 2009, 2012-2015
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Deponent: Jarosław Domaradzki
Data udostępnienia : 18-12-2017
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Jarosław Domaradzki. [ekspert] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.