REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18889

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18889

Resource type: 3D, photo360

Markasyt - model 3D

View

Resource metadata

Title Markasyt - model 3D
Persons Authors: Piotr Kubiś
Cocreators: Beata Łabaz (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Model 3D markasytu. Markasyt: nazwa pochodzi od arab. marqasitae bądź pers. marcasisa – w ten sposób określano piryt i markasyt. Minerał z gromady siarczków, dwusiarczek żelaza (FeS2), który zawiera kationy żelaza Fe2+ i aniony dwusiarczkowe S22-. Twardość w skali Mohsa – 6,0-6,5; przełam – niewyraźny; łupliwość – wyraźna; pokrój kryształu – tabliczkowy, pręcikowy; układ krystalograficzny – rombowy; gęstość minerału – 4,89 g/cm³; barwa – mosiężnożółta, jasnożółta z odcieniem zielonkawym; rysa – zielonkawoczarna; połysk – metaliczny. Na świeżych powierzchniach bardzo jasny, srebrzysto-żółty. Pod wpływem powietrza ciemnieje i pokrywa się matowym nalotem. Rzadszy od pirytu. Można go znaleźć w skałach osadowych, gdzie może wypełniać lub zastępować skamieniałości. Obok pirytu jest drugą odmianą polimorficzną siarczku żelaza. Jest kruchy, nieprzezroczysty, pospolicie występujący. Jest produktem działalności hydrotermalnej, bywa znajdowany wśród skał osadowych, gdzie towarzyszy pirytowi. Wykorzystywany był do produkcji kwasu siarkowego oraz jako kamień ozdobny. W Polsce występuje na terenie Rezerwatu Archeologicznego Rydno (województwo świętokrzyskie, pomiędzy Starachowicami a Skarżyskiem-Kamienną), gdzie był eksploatowany już od schyłkowego paleolitu, także w okolicach Nowej Słupi (Góry Świętokrzyskie), w Karkonoszach, w Tatrach, w Kotlinie Kłodzkiej, Rudawach Janowickich – m.in. hałdy d. kopalni "Victoria" w Ogorzelcu, Górach Kaczawskich oraz na Kujawach. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "markasyt"@pl, "Siarczki"@pl, "siarkosole"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: Nikon D810 z obiektywem Nikkor 24-120 mm
Software used: Agisoft PhotoScan
Time of object creation: nieokreślony
Object material: Skała
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 04-10-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Piotr Kubiś. Markasyt - model 3D. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Bażant zwyczajny - model 3D eksponatu taksydermicznego

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Pałac w Pawłowicach (Wrocław) - Przed pałacem - panorama 360° (część 2 z 2)

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Gnejs - model 3D

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

See more