ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/22969

ZGŁOSZENIE

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

Resource type: książka

10 lat kierunku studiów Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: Wrocław 2000-2010

Resource metadata

Title 10 lat kierunku studiów Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: Wrocław 2000-2010
Persons Authors: Kamila Adamczyk, Anna Bocheńska-Skałecka, Anna Borcz, Monika Brodzka, Andrzej Drabiński, Renata Gubańska, Janusz Gubański, Bartosz Jawecki, Aleksandra Lis, Marek Lorenc, Irena Niedźwiecka-Filipiak, Anna Pochwała, Jerzy Potyrała, Elżbieta Szopińska, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Marta Weber-Siwirska, Monika Ziemiańska
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Description Studia na kierunku architektura krajobrazu prowadzone są na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od roku akademickiego 2000/2001 (Uchwała Nr 26/99 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 listopada1999 r.). Kierunek ten powstał i realizowany jest do dziś jako wspólna inicjatywa nauczycieli akademickich czterech uczelni wrocławskich (Akademia Rolnicza [obecnie Uniwersytet Przyrodniczy], Akademia Sztuk Pięknych, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski) oraz pracowników samorządowych. Bezpośrednią inspiracją utworzenia tego kierunku były rozmowy prowadzone przez ówczesnego dziekana Wydziału Melioracji i Inżynierii (obecnie Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji) dr. hab. inż. Andrzeja Drabińskiego z prof. dr. hab. Franciszkiem Gospodarczykiem i dr. inż. Franciszkiem Szelwickim. Ważnego wsparcia tej inicjatywie udzielił ówczesny rektor Akademii Rolniczej prof. dr hab. Tadeusz Szulc. (Polski)
Keywords "uczelnie rolnicze"@pl, "szkolnictwo wyższe"@pl, "architektura krajobrazu"@pl
Classification Resource type: książka
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Target group: ogół społeczeństwa
Information on harmful content: No
Characteristics Miejsce wydania: Wrocław
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czas wydania: 2011
Liczba stron: 170
Nazwa serii: Monografie
Numeracja: CXXXVII
ISBN: 978-83-7717-082-3
Język zasobu: Polski
Zasięg czasowy zasobu: 2000-2010
IDs: OAI: 14695
External links Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Deponent: Magdalena Kozińska
Data udostępnienia : 29-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Kamila Adamczyk, Anna Bocheńska-Skałecka, Anna Borcz, Monika Brodzka, Andrzej Drabiński, Renata Gubańska, Janusz Gubański, Bartosz Jawecki, Aleksandra Lis, Marek Lorenc, Irena Niedźwiecka-Filipiak, Anna Pochwała, Jerzy Potyrała, Elżbieta Szopińska, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Marta Weber-Siwirska, Monika Ziemiańska. 10 lat kierunku studiów Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: Wrocław 2000-2010. [książka] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.