REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/24478

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/24478

Resource type: histological preparation - human

Płuco - przegroda międzypęcherzykowa (bariera krew-powietrze)

View

Resource metadata

Title Płuco - przegroda międzypęcherzykowa (bariera krew-powietrze)
Persons Partner: Wrocław Medical University
Description Płuco - przegroda międzypęcherzykowa (bariera krew-powietrze) (Polish)
Keywords "Płuco"@pl, "płuca"@pl, "Układ oddechowy"@pl, "TEM"@pl, "mikroskopia elektronowa TEM"@pl, "mikroskopia elektronowa transmisyjna TEM"@pl, "mikroskopia elektronowa transmisyjna (TEM)"@pl, "układ oddechowy człowieka"@pl, "Bariera krew-powietrze"@pl
Classification Resource type: histological preparation - human
Scientific discipline: dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Method of preparing: Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Magnification: 7500x
Number of pixels per meter: 195400
Series name: TEM
Numbering: 21
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Natalia Glatzel-Plucińska
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Kolekcja e-Preparaty UMW

Citation

Copied

Płuco - przegroda międzypęcherzykowa (bariera krew-powietrze). [histological preparation - human] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Płuco - przegroda międzypęcherzykowa 3

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Komórka plazmatyczna w śledzionie

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Naczynie włosowate łożyska 2

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Fibroblast - siateczka śródplazmatyczna szorstka 2

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Naczynie włosowate łożyska 5

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Śledziona - neutrofil

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

See more