REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/25168

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/25168

Resource type: photo

Plansza edukacyjna dot. astatyzowanego grawimetru kwarcowego GAK-7T

View

Resource metadata

Title Plansza edukacyjna dot. astatyzowanego grawimetru kwarcowego GAK-7T
Persons Authors: Sylwia Marczak
Cocreators: Stanisław Rogowski (Other), Jakub Łuczak (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Grawimetr sprężynowy kwarcowy astatyzowany GAK 7T No499.
Produkcja: ZSRR (1967) jako kopia amerykańskiego instrumentu Worden.
Jest to grawimetr względny o dokładności odczytu (wg katalogów producenta) +/-0,06 mGal. Wyznaczana jest różnica przyspieszeń siły ciężkości pomiędzy punktem odniesienia i aktualnie mierzonym punktem. Podczas pomiaru wykorzystuje się metodę zerowania odczytu, obserwowanego poprzez stały okular. Grawimetr obarczony jest dryftem, co wymaga ponownego, kontrolnego odczytu (lub serii odczytów) na stanowisku referencyjnym. Instrument wyposażony jest w sejsmometr Golicyna, który odpowiada za zwiększenie czułości instrumentu (niestety z tego powodu wzrasta czułość na drgania zewnętrzne). System pomiarowy nie jest aretowany (sprężyna z masą próbną nie jest zabezpieczona i niezbędna jest wzmożona ostrożność podczas pomiaru i transportu grawimetru). Indywidualna stalla mnożna grawimetru wyznaczana jest na podstawie pomiaru różnicy g pomiędzy dwoma punktami referencyjnymi. Grawimetr wyposażony jest również w system do ręcznej zmiany zakresu pomiarowego. (Polish)
Comments: 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki
Keywords "Geodezja"@pl, "pomiary geodezyjne"@pl, "grawimetria"@pl, "Grawimetria"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)
Destination group: teachers, students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Scanner or camera model: aparat Nikon D810
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jakub Łuczak
Availability date: 24-07-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sylwia Marczak. Plansza edukacyjna dot. astatyzowanego grawimetru kwarcowego GAK-7T. [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Perkoz rdzawoszyi - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Mącznik młynarek (larwy)/smak owadów

Anna Żołnierczyk, Sylwia Marczak, Adrian Kulik, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Fotografia obrotowa redukcyjnego tachimetru kodowego Carl Zeiss Jena Recota

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

17. Jajo kurze - wadliwe - 360

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

Plansza edukacyjna dot. lustra dalmierczego mini (2)

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Plansza edukacyjna dot. niwelatora Feinmess Dresden

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more