REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/28892

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/28892

Resource type: 3D, photo360

Model przedstawiający budynek A12 UPWr

View

Resource metadata

Title Model przedstawiający budynek A12 UPWr
Persons Authors: Jagoda Urbaniak
Cocreators: Przemysław Tymków (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Model przedstawiający budynek A12 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie mieszczą się:
Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji,
Biuro Rzecznika Patentowego,
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. (Polish)
Comments: 30. Założenia parkowe, ogrodowe i kolekcje małej architektury ogrodowej – realizacje, koncepcje architektoniczne, ekspertyzy i projekty techniczne, projekty studialne wraz z wariantami
Keywords "geodezja"@pl, "naziemny skaning laserowy"@pl, "model 3D"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)
Destination group: students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: Leica ScanStation C10
Software used: Leica Cyclone
Time of object creation: XX wiek
Object material: nie dotyczy
Location: Wrocław, ul. Norwida 27C
Georeference: EPSG: 2177
LOD according to CityGML: LOD3
Standard: LOD3
External links
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Piotr Kubiś
Availability date: 05-07-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Jagoda Urbaniak. Model przedstawiający budynek A12 UPWr. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Łąki na terenie gminy Jelcz-Laskowice z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 4) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Wrocław-Pawłowice - folwark - Budynek gospodarczy - model 3D

Wojciech Dach, Magdalena Owczarek-Wesołowska, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Zbiorowisko szuwarowe z klasy Phragmitetea w strefie przybrzeżnej Jeziora Turawskiego (Nr 1) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Platan klonolistny (kora) - model 3D

Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more