REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/40671

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/40671

Resource type: other document

Mapa rozmieszczenia i struktury zasobów wodnych

View

Resource metadata

Title Mapa rozmieszczenia i struktury zasobów wodnych
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Mapy pokazująca w skali całego kraju wyniki analizy, przygotowującej określenie danych wejściowych dla modelowania modelem decyzyjno-symulacyjnym ORION, struktury przestrzennej Polski. Mapy te sporządzono w oparciu o wspierane dane w siatce 340 rejonów ukształtowanych w oparciu o siatkę 10 km. Mapy zestawiały obraz łączny bez krępowania się geometryzacją rejonów przygotowanych do modelowania.
Udostepniony egzemplarz dotyczy wyłącznie charakterystyk wód powierzchniowych, w tym w szczególności klasy czystości wód rzecznych. Pokazano obszary dotknięte zagrożeniem niedoboru wody w postaci aktualnych (w czasie badań) deficytów. (Polish)
Keywords "PSSPP"@pl, "zasoby wodne"@pl, "Zarządzanie zasobami"@pl, "mapa"@pl, "Prognoza Symulacyjna Struktury Przestrzennej Polski"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: general public, scientists, students, entrepreneurs, public administration
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: ok. 1975
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 17-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. Mapa rozmieszczenia i struktury zasobów wodnych. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Geognostische Karte von Oberschlesien : und den angrenzenden Gebieten. Section Troppau

Ferdinand Roemer, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more