REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/48561

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/48561

Resource type: book

Urbarze śląskie z końca XVIII wieku

Resource metadata

Title Urbarze śląskie z końca XVIII wieku
Persons Authors: Kazimierz Orzechowski, Zygmunt Szkurłatowski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób zdeponowano podczas budowy Słownika Etymologicznego Nazw Geograficznych Śląska (SENGŚ) dostępnego on-line pod adresem: https://sengs.e-science.pl/. (Polish)
Keywords "etymologia"@pl, "historia"@pl, "historia Śląska"@pl, "rekord bibliograficzny"@pl, "etymologia"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Time of publication: 1961
Number of pages: 443
Series name: Urbarze śląskie
Numbering: Tom II
Resource language: German, Polish
Shortened name: Urb2
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Roman Ptak
Availability date: 05-02-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Kazimierz Orzechowski, Zygmunt Szkurłatowski. Urbarze śląskie z końca XVIII wieku. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pracownicy AWF we Wrocławiu - Stanisław Maksymowicz (zdjęcia archiwalne)

Andrzej Nowak, photo, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Pierwsze powojenne polskie nazwy miejscowe na Dolnym Śląsku

Bogdan Siciński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Nazwiska mieszkańców Bytomia od końca XVI wieku do roku 1740. Studium nazewnicze i społeczno-narodowościowe

Urszula Szumska, Borek Henryk, Urszula Szumska, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe PWr - Zeev Baran

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more