REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/49017

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/49017

Resource type: book

Schlesisches Urkundenbuch. Herausgegeben von der Historischen Kommission für Schlesien. Bearbeitet von Heinrich Appel

Resource metadata

Title Schlesisches Urkundenbuch. Herausgegeben von der Historischen Kommission für Schlesien. Bearbeitet von Heinrich Appel
Persons Authors: Appelt Heinrich
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Publikacja źródłowa typu kodeks dyplomatyczny (łac. codex diplomaticus), dyplomatariusz. Zbiór pełnotekstowych dokumentów średniowiecznych dotyczących Śląska. Pierwszy tom ukazał się w opracowaniu Heinrichta Appelta; współpraca Josef Joachim Menzel. Następne tomy od 2 do 5 przygotował do druku Winfried Irgang, tom 6 we współpracy z Daphne Schadewaldt.
Zakres czasowy poszczególnych tomów – t. 1: 971-1230, t. 2: 1231-1250, t. 3: 1251-1266, t. 4: 1267-1281, t. 5: 1282-1290, t. 6: 1291-1300.

Tom 1. wydany w 3 częściach:
"1. Lieferung 971-1216" - ss. 112, Wyd.: Graz-Köln 1963 r.;
"2. Lieferung 1217-1230" - ss. 113-240, Wyd.: Graz-Wien-Köln 1968 r.;
"3. Lieferung Fälschungen und Register" [falsyfikaty i indeks] - ISBN 3-205-08132-3 - ss. 241-424, Wyd.: Wien-Köln-Graz 1971 r.
Ukazały się reprinty poszczególnych części (także w wersji elektronicznej PDF, EPUB):
1. ISBN 3-205-08130-7 (ISBN-13 978-3-205-08130-2, eISBN 978-3-205-10985-3, https://doi.org/10.7767/boehlau.9783205109853);
2. ISBN 3-205-08131-5 (ISBN-13 978-3-205-08131-9, eISBN 978-3-205-10987-7, https://doi.org/10.7767/boehlau.9783205109877);
3. (ISBN-13 978-3-205-08132-6, eISBN 978-3-205-10988-4, https://doi.org/10.7767/boehlau.9783205109884).

Pozycja stanowi źródło w Słowniku Etymologicznym Nazw Geograficznych Śląska. Zasób zdeponowano podczas budowy Słownika Etymologicznego Nazw Geograficznych Śląska (SENGŚ) dostępnego on-line pod adresem: https://sengs.e-science.pl (Polish)
Keywords "historia Śląska"@pl, "kodeks dyplomatyczny"@pl, "opis bibliograficzny"@pl, "etymologia"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Graz, Wien, Köln
Publisher: Historische Kommission für Schlesien
Time of publication: 1963
Number of pages: 424
Series name: Schlesisches Urkundenbuch
Numbering: 1: Erster Band 971-1216 / 1217-1230
Resource language: German, Latin
Resource temporal coverage: 971/1230
Resource geographical coverage: "Silesia"
Shortened name: SU I
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Roman Ptak
Availability date: 20-02-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Appelt Heinrich. Schlesisches Urkundenbuch. Herausgegeben von der Historischen Kommission für Schlesien. Bearbeitet von Heinrich Appel. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Rybnicki Okręg Węglowy. Województwo katowickie i opolskie

map, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Wiadomości o języku polskim w Szląsku i o polskich Szlązakach

Bandtkie Jerzy Samuel, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Liegnitz

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Powiat Wschowa. Województwo zielonogórskie

map, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Pierwsze powojenne polskie nazwy miejscowe na Dolnym Śląsku (część 2)

Bogdan Siciński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

See more