REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/49018

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/49018

Resource type: book

Schlesisches Urkundenbuch. Herausgegeben von der Historischen Kommission für Schlesien

Resource metadata

Title Schlesisches Urkundenbuch. Herausgegeben von der Historischen Kommission für Schlesien
Persons Authors: Winfried Irgang
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Publikacja źródłowa typu kodeks dyplomatyczny (łac. codex diplomaticus), dyplomatariusz. Zbiór pełnotekstowych dokumentów średniowiecznych dotyczących Śląska. Pierwszy tom ukazał się w opracowaniu Heinrichta Appelta; współpraca Josef Joachim Menzel. Następne tomy od 2 do 5 przygotował do druku Winfried Irgang, tom 6 we współpracy z Daphne Schadewaldt.
Zakres czasowy poszczególnych tomów – t. 1: 971-1230, t. 2: 1231-1250, t. 3: 1251-1266, t. 4: 1267-1281, t. 5: 1282-1290, t. 6: 1291-1300.

Publikacja także w wersji elektronicznej (PDF, EPUB) - ISBN 978-3-205-08133-3, eISBN 978-3-205-10989-1, https://doi.org/10.7767/boehlau.9783205109891

Pozycja stanowi źródło w Słowniku Etymologicznym Nazw Geograficznych Śląska. Zasób zdeponowano podczas budowy Słownika Etymologicznego Nazw Geograficznych Śląska (SENGŚ) dostępnego on-line pod adresem: https://sengs.e-science.pl (Polish)
Keywords "historia Śląska"@pl, "kodeks dyplomatyczny"@pl, "opis bibliograficzny"@pl, "etymologia"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wien, Köln, Graz
Publisher: Historische Kommission für Schlesien
Time of publication: 1977
Number of pages: 404
Series name: Schlesisches Urkundenbuch
Numbering: 2: Zweiter Band 1231-1250
ISBN: 3-205-08133-1
Resource language: German, Latin
Resource temporal coverage: 1231/1250
Resource geographical coverage: "Silesia"
Shortened name: SU II
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Roman Ptak
Availability date: 20-02-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Winfried Irgang. Schlesisches Urkundenbuch. Herausgegeben von der Historischen Kommission für Schlesien. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Rybnicki Okręg Węglowy. Województwo katowickie i opolskie

map, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Wiadomości o języku polskim w Szląsku i o polskich Szlązakach

Bandtkie Jerzy Samuel, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Liegnitz

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Powiat Wschowa. Województwo zielonogórskie

map, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Pierwsze powojenne polskie nazwy miejscowe na Dolnym Śląsku (część 2)

Bogdan Siciński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

See more