REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/49021

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/49021

Resource type: book

Schlesisches Urkundenbuch. Im Auftrage der Historischen Kommission für Schlesien herausgegeben von Heinrich Appel und Josef Joachim Menzel

Resource metadata

Title Schlesisches Urkundenbuch. Im Auftrage der Historischen Kommission für Schlesien herausgegeben von Heinrich Appel und Josef Joachim Menzel
Persons Authors: Winfried Irgang
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Publikacja źródłowa typu kodeks dyplomatyczny (łac. codex diplomaticus), dyplomatariusz. Zbiór pełnotekstowych dokumentów średniowiecznych dotyczących Śląska. Pierwszy tom ukazał się w opracowaniu Heinrichta Appelta; współpraca Josef Joachim Menzel. Następne tomy od 2 do 5 przygotował do druku Winfried Irgang, tom 6 we współpracy z Daphne Schadewaldt.
Zakres czasowy poszczególnych tomów – t. 1: 971-1230, t. 2: 1231-1250, t. 3: 1251-1266, t. 4: 1267-1281, t. 5: 1282-1290, t. 6: 1291-1300.

Pozycja stanowi źródło w Słowniku Etymologicznym Nazw Geograficznych Śląska. Zasób zdeponowano podczas budowy Słownika Etymologicznego Nazw Geograficznych Śląska (SENGŚ) dostępnego on-line pod adresem: https://sengs.e-science.pl (Polish)
Keywords "historia Śląska"@pl, "kodeks dyplomatyczny"@pl, "opis bibliograficzny"@pl, "etymologia"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Köln, Weimar, Wien
Publisher: Historische Kommission für Schlesien
Time of publication: 1993
Number of pages: 528
Series name: Schlesisches Urkundenbuch
Numbering: 5: Fünfter Band 1282-1290
ISBN: 3-412-06191-3
Resource language: German, Latin
Resource temporal coverage: 1282/1290
Resource geographical coverage: "Silesia"
Shortened name: SU V
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Roman Ptak
Availability date: 20-02-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Winfried Irgang. Schlesisches Urkundenbuch. Im Auftrage der Historischen Kommission für Schlesien herausgegeben von Heinrich Appel und Josef Joachim Menzel. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Rybnicki Okręg Węglowy. Województwo katowickie i opolskie

map, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Wiadomości o języku polskim w Szląsku i o polskich Szlązakach

Bandtkie Jerzy Samuel, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Liegnitz

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Powiat Wschowa. Województwo zielonogórskie

map, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Pierwsze powojenne polskie nazwy miejscowe na Dolnym Śląsku (część 2)

Bogdan Siciński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

See more