REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63795

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63795

Resource type: photo

Pałace Nasrydów - geometryczne dekoracje - Alhambra (512)

View

Resource metadata

Title Pałace Nasrydów - geometryczne dekoracje - Alhambra (512)
Title variant: Nasrid Palaces - geometric decorations - Alhambra (512)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Pałace Nasrydów (Palacios Nazaríes) składają się z trzech części reprezentujących unikatowe połączenie sztuki i architektury muzułmańskiej i chrześcijańskiej: Mexuar (przestrzeń półpubliczna), rezydencja króla czyli Pałac Comares (Palacio de Comares) i Pałac Lwów ( Palacio de los Leones), będący prywatną strefą z Haremem. Rozwój kompleksu rozpoczął się za panowania Abu l-Walida Ismaila (piątego króla dynastii Nasrydów). Dziś jedyną zachowaną częścią pierwszego pałacu jest Maxuar. Yusuf I wprowadził zmiany w Wieży Comares (Torre de Comares), Dziedzińcu Mirtów (Patio de los Arrayanes) i Łaźniach (Baños). Udoskonalenia kontynuował Mohammed V, a najbardziej spektakularną częścią stworzoną przez jego architektów był Pałac Lwów (Palacio de los Leones) ze wspaniałym Dziedzińcem Lwów (Patio de los Leones). (Polish)
Description in another language: The Nasrid Palaces (Palacios Nazaríes) consist of three parts representing a unique combination of Muslim and Christian art and architecture: the Mexuar (semi-public space), the king’s residence called Comares Place (Palacio de Comares) and the Palace of the Lions (Palacio de los Leones), which was a private zone with the Harem. The development of the complex started During the rules of Abu l-Walid Ismail (fifth king of the Nasrid dynasty). Today the only part preserved of the first palace is the Maxuar. Yusuf I introduces changes in the Comares Tower (Torre de Comares), the Court of the Myrtles (Patio de los Arrayanes) and the Baths (Baños). The improvements were continued by Mohammed V and the most spectacular part created by his architects was The Palace of the Lions (Palacio de los Leones) with the magnificent Court of the Lions (Patio de los Leones). (English)
Keywords "Alhambra"@pl, "architektura arabska"@pl, "UNESCO"@pl, "Grenada"@pl, "Hiszpania"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "zabytki architektury"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "architektura historyczna"@pl, "dziedzictwo kultury"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Grenada, Hiszpania
Creation time: 2009
Series name: Architektura europejska, obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Alhambra, Generalife i Albayzín, Grenada (Hiszpania)
Numbering: 512
Scanner or camera model: Canon EOS 50D
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 08-10-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. Pałace Nasrydów - geometryczne dekoracje - Alhambra (512). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Tenerife - Candelaria (1967)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote - Casa César Manrique (1801)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Houston - Museum of Fine Arts by Steven Holl and Sculpture Gardens (2662)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote - Casa César Manrique (1841)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more