REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82970

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82970

Resource type: educational material

Wprowadzenie do statyki budowli

View

Resource metadata

Title Wprowadzenie do statyki budowli
Title variant: Wprowadzenie do statyki budowli: układy statycznie wyznaczalne
Title variant: SB1
Persons Authors: Monika Podwórna
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Skrypt, jako pomoc w nauce przedmiotów "Mechanika ogólna" oraz "Podstawy statyki budowli" - obowiązkowe przedmioty w programie nauczania na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej na studiach I stopnia.
Materiał przydatny dla studentów wydziałów inżynierskich uczących się podstaw mechaniki. Zasób obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i przykłady - zadania z rozwiązaniem, podpowiedziami i do samodzielnej pracy. (Polish)
Keywords "rama"@pl, "przykład"@pl, "skrypt"@pl, "belka"@pl, "kratownica"@pl, "wektor"@pl, "pręt pryzmatyczny"@pl, "mechanika budowli"@pl, "statyka budowli"@pl, "moment siły"@pl, "moment ogólny"@pl, "siła ogólna"@pl, "siła"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)
Destination group: students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2022
Number of pages: 162
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Monika Podwórna
Availability date: 20-02-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Monika Podwórna. Wprowadzenie do statyki budowli. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Fizyka I - Wektor szybkości, przyspieszenia i przyspieszenia średniego

Ewa Popko, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

Krótki podręcznik żeglarski

Ludwik Szwykowski, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Fizyka I - Równania ruchu. Siła oporu ośrodka i siła sprężystości

Ewa Popko, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

Zasady nauczania sportu: technika, taktyka, zaprawa - podręcznik dla instruktora.

B. Daszkiewicz, Józef Flisak, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Doświadczenie eksperckie - Jacek Stodółka

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more