REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/83127

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/83127

Resource type: dataset, database

MINIATURA 5 - Mikromechaniczne bioczujniki optyczne

View

Resource metadata

Title MINIATURA 5 - Mikromechaniczne bioczujniki optyczne
Persons Authors: Urszula Nawrot
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Technologie czujników światłowodowych zyskały w ostatnich dekadach szerokie zainteresowanie w
zastosowaniach sensorowych ze względu na ich liczne zalety np. szybka odpowiedź, kompaktowe rozmiary,
bezpieczeństwo, stabilność, elastyczność, możliwość zdalnego monitorowania i przydatność do pracy w
trudnych warunkach. Systemy czujników światłowodowych wykorzystują między innymi modulację
prowadzonego światła w światłowodzie przez zmianę parametrów jego płaszcza. Zmiany w określonej
właściwości fizycznej ośrodka, który jest monitorowany, spowodują przewidywalną zmianę w charakterystyce
transmisji światła światłowodu - co jest podstawą funkcjonowania układów czujników światłowodowych.
Nową tendencją w tej dziedzinie jest połączenie technologii czujników optycznych z czujnikami
mikromechanicznymi, co otwiera absolutnie nową klasę rozwiązań tzw. micro-electro-optical systems (ang.
MEOMS). W tych konstrukcjach, dzięki możliwości skojarzenia przetwarzania mikromechanicznego z
przetwarzaniem optycznym wzrasta nie tylko rozdzielczość analizy, ale również jej selektywność i
specyficzność. Celem przedstawianego projektu Miniatur jest opracowanie technologii czujników MEOMS,
która powinna być podstawą stworzenia szkoły naukowej czujników MEOMS, ich zastosowań w biochemii i
mikrobiologii oraz przyszłych projektów realizowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN).
Jedną z szybko rozwijających się gałęzi czujników optycznych są czujniki biochemiczne. Najprostsze
biosensory optyczne wykorzystują pomiar absorbancji do określenia zmian stężenia analitów, które absorbują
światło o danej długości fali. W proponowanym rozwiązaniu światło propagowane w rdzeniu światłowodu
będzie modyfikowane spektralnie przez odziaływanie analitu w obszarze lokalnie pocienionego płaszcza
światłowodu w kształcie litery D (rys. 1). Światłowód mimo przewężenia jest stabilny dzięki mocowaniu w
mikroławach (V-rowkach) (rys. 1). Włókna optyczne w kształcie litery D mogą być wytwarzane poprzez
usunięcie części płaszcza (wzdłuż) włókna optycznego przez: i) wytrawianie w kwasie fluorowodorowy (HF),
ii) wykorzystanie obróbki laserowej iii) zastosowanie trawienie światłowodu zogniskowaną wiązką jonów
(ang. focused ion beam-FIB). Zastosowanie HF do wytrawiania światłowodów wiąże się czasochłonnymi
procedurami wytrawiania, które mogą powodować powstawanie kruchych struktur oraz niską powtarzalność,
nie wspominając o wysokiej toksyczności kwasu fluorowodorowego. (Polish)
Keywords "światłowód"@pl, "miniatura"@pl, "bioczujniki"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Politechnika Wrocławska
Creation time: 2023
Software used: OTDR Viewer
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Urszula Nawrot
Availability date: 06-09-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Urszula Nawrot. MINIATURA 5 - Mikromechaniczne bioczujniki optyczne. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Surowy wynik działania programu do projektowania taperów światłowodowych

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Fiber optics communication and sensors

Marcin Habrych, Grzegorz Wiśniewski, Bogdan Miedziński, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Wykład Zastosowania optoelektroniki. Światłowody

Ryszard Korbutowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Wynik działania programu do projektowania taperów światłowodowych - rozkład pola EM

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more