ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/8859

ZGŁOSZENIE

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

Resource type: materiały dydaktyczne

Teczka dokumentacji dla specjalistycznych ćwiczeń terenowych krajowych realizowanych na kierunku studiów Turystyka i Rekreacja

Resource metadata

Title Teczka dokumentacji dla specjalistycznych ćwiczeń terenowych krajowych realizowanych na kierunku studiów Turystyka i Rekreacja
Persons Authors: Wojciech Fedyk
Partner: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Description Zasób jest przeznaczony dla wsparcia (studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, nauczycieli) w procesie programowania i realizacji specjalistycznych ćwiczeń terenowych odbywających się w kraju na kierunku studiów Turystyka i Rekreacja. Wsparcie ma charakter merytoryczno-techniczny dla wskazanych grup docelowych, poprzez udostępnienie wzorców dokumentacji imprezy, istotnych w procesie programowania i realizacji specjalistycznych ćwiczeń terenowych odbywających się w kraju na kierunku studiów Turystyka i Rekreacja. Zasób obejmuje 22 dokumentów wzorcowych ujętych w 8 grupach tematycznych. (Polski)
Comments: Zasób zawiera 23 wzory różnych typów dokumentów w 8 grupach tematycznych wskazanych poniżej
I. Dokumenty administracyjne ćwiczeń terenowych
1. Grupy dniowe pilotażu imprezy - zadaniowe (organizacja imprezy) - ćwiczenia terenowe krajowe
2. Grupy zadaniowe(organizacja imprezy) - ćwiczenia terenowe krajowe
3. Lista zadań i wytycznych dla grupy (organizacja imprezy) - ćwiczenia terenowe krajowe
4. Wariant trasy imprezy - ćwiczenia terenowe krajowe
II. Dokumenty finansowe ćwiczeń terenowych:
1. Kosztorys całkowity (5 dniowy)- ćwiczenia terenowe krajowe
2. Kosztorys dnia (trasa tranzytowa) -ćwiczenia terenowe krajowe
3. Kosztorys dnia (okrężna trasa) - ćwiczenia terenowe krajowe
4. Tabela wpłat na imprezę -ćwiczenia terenowe krajowe
5. Rozliczenie imprezy - ćwiczenia terenowe krajowe
III. Listy uczestników ćwiczeń terenowych:
1. Lista uczestników imprezy-ćwiczenia terenowe krajowe
IV. Programy dniowe ćwiczeń terenowych:
1. Program kompleksowy imprezy (5 dniowy) - ćwiczenia terenowe krajowe
2. Program dnia (trasa okrężna) - ćwiczenia terenowe krajowe
3. Program dnia (trasa tranzytowa) - ćwiczenia terenowe krajowe
4. Konspekt pilota dnia - ćwiczenie terenowe krajowe
5. Program integracji grupy - ćwiczenia terenowe krajowe
IV. Regulaminy ćwiczeń terenowych
1. Regulamin imprezy - ćwiczenia terenowe krajowe
V. Teczki krajoznawcze ćwiczeń terenowych
1. Teczka dnia imprezy (trasa tranzytowa) - ćwiczenie terenowe krajowe
2. Teczka dnia imprezy (trasa tranzytowa z konspektem pilota) - ćwiczenie terenowe krajowe
3. Teczka dnia imprezy (trasa okrężna)- ćwiczenie terenowe krajowe
VI. Transport na ćwiczeniach terenowych
1. Umowa na transport autokarowy - ćwiczenia terenowe krajowe
VII. Ubezpieczenie na ćwiczeniach terenowych
1. Polisa dla grupy - ćwiczenia terenowe krajowe
VIII. Zaświadczenia dla uczestników ćwiczeń terenowych
1. Zaświadczenie dla grupy na imprezie -ćwiczenia terenowe krajowe
Keywords "turystyka i edukacja"@pl
Classification Resource type: materiały dydaktyczne
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Target group: naukowcy, nauczyciele, studenci
Information on harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Wrocław
Czas powstania: 2018
Liczba stron: 400
Wykładowcy:Wojciech Fedyk
Język zasobu: Polski
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Deponent: Wojciech Fedyk
Data udostępnienia : 10-10-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Citation

Copied

Wojciech Fedyk. Teczka dokumentacji dla specjalistycznych ćwiczeń terenowych krajowych realizowanych na kierunku studiów Turystyka i Rekreacja. [materiały dydaktyczne] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Files (23)