REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/5667

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/5667

Resource type: other document

Aglomeracja Poznańska - Modelowania: Wyniki Modelowań Podkład Światłokopia (11)

View

Resource metadata

Title Aglomeracja Poznańska - Modelowania: Wyniki Modelowań Podkład Światłokopia (11)
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Fragment serii "Aglomeracja Poznańska - Modelowania". Seria przedstawia zbiór modelowań dla aglomeracji Poznania. Mapy przedstawiają wykonanie wariantowej prognozy o charakterze symulacji procesu decyzyjnego dotyczącego przyszłej (horyzont rzędu 20 lat) struktury przestrzennej aglomeracji poznańskiej. Modelowany proces decyzyjny oparty jest na zestawie danych dających się zinterpretować w postaci tzw. "paradygmatu decyzji przestrzennych". Zawiera on 9 grup czynników: aktywności, chłonności terenowe, predyspozycje obszarów, kontakty między aktywnościami, konflikty między aktywnościami, preferencje przestrzenne, czynnik "stylu rozwiązań przestrzennych", równowaga bilansowa w zakresie obszarów oraz inercja zagospodarowania. Realizacja symulacji decyzji przestrzennych sporządzona przy pomocy modelu ORION. (Polish)
Keywords "analiza i modelowanie"@pl, "urbanistyka"@pl, "Poznań"@pl, "Planowanie przestrzenne"@pl, "model symulacyjno-decyzyjny ORION"@pl, "charakterystyki własne terenu"@pl, "charakterystyki systemowe terenu"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Creation time: ok. 1980
Series name: Aglomeracja Poznańska - Modelowania
Numbering (part, volume, number, issue): 11
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 17-05-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. Aglomeracja Poznańska - Modelowania: Wyniki Modelowań Podkład Światłokopia (11). [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Guava Juice - materiał Magazynu Polskich Rozgłośni Akademickich

Mateusz Żydek, Joanna Janik, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / literaturoznawstwo (2011)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Model symulacyjno-decyzyjny ORION

Tadeusz Zipser, Jerzy Sławski, Elżbieta Litwińska, Tomasz Ossowicz, Jadwiga Brzuchowska, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more