REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82161

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82161

Resource type: educational material

Analiza kinematyczna

View

Resource metadata

Title Analiza kinematyczna
Persons Authors: Jacek Grosel
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały dotyczące analizy kinematycznej płaskich ustrojów (tarcze, pręty) - badanie geometrycznej niezmienności oraz statycznej wyznaczalności takich ustrojów. (Polish)
Keywords "podpora"@pl, "pręt"@pl, "więź elementarna"@pl, "więzi"@pl, "środki obrotu tarcz"@pl, "statyczna niewyznaczalność"@pl, "statyczna wyznaczalność"@pl, "geometryczna zmienność"@pl, "analiza kinematyczna"@pl, "geometryczna niezmienność"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)
Destination group: general public, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2022
Number of pages: 95
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jacek Grosel
Availability date: 27-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Jacek Grosel. Analiza kinematyczna. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych

Jarosław Domaradzki, research equipment, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Pomiar drgań podłoża wywołanych przejazdem tramwaju ProTram, odcinek prosty, kanał y

Jacek Grosel, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)

Drgania podłoża wywołane przejazdem tramwaju Konstal/Protram 105Na, odcinek prosty, tor bliższy, trzy kanały

Jacek Grosel, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)

Drgania mostu kolejowego wywołane przejazdem pociągu, punkt A5, kierunek z

Jacek Grosel, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)

Drgania mostu kolejowego wywołane przejazdem pociągu, punkt A1bis, kierunek z

Jacek Grosel, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)

Drgania mostu kolejowego wywołane przejazdem pociągu, punkt A5bis, kierunek z

Jacek Grosel, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)

See more