REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/26296

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/26296

Resource type: research equipment

Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych

Resource metadata

Title Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych
Persons Authors: Jarosław Domaradzki
Cocreators: Sebastian Jaroszczuk (Designer)
Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description SMART E
System do kompleksowej analizy ruchu BTS SMART w oparciu o technologię pasywnych markerów odbijających emitowane promieniowanie IR oraz w połączeniu z platformami dynamograficznymi, zestawem do analizy EMG i kamerami do rejestracji obrazu video pozwala na kompleksową ocenę parametrów kinetycznych, kinematycznych i sygnału EMG podczas każdego dowolnego ruchu.
- Rozdzielczość 640 x 480
- Częstotliwość przy maks. rozdzielczości 120 Hz
- Dostępna częstotliwość 50/60/120 Hz
- Dokładność(obszarze) <0.1mm (4x3x3m)
- Ilość markerów w pomiarze nieograniczona
- Maksymalna ilość kamer / stację roboczą 9 (posiadane 6 kamery)
SMART DX (Polish)
Keywords "analiza ruchu drogowego"@pl, "analiza kinematyczna"@pl
Classification Resource type: research equipment
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Laboratory website URL: https://pab-azon.e-science.pl/home/
Location: al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, dolnośląskie
Equipment producer: BTS Bioengineering Corp.
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jarosław Domaradzki
Availability date: 25-12-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Pracownie AWF Wrocław

Citation

Copied

Jarosław Domaradzki. Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych. [research equipment] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analizator ruchu SIMI

Jarosław Domaradzki, research equipment, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych

Jarosław Domaradzki, research offer, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych

Jarosław Domaradzki, research laboratory, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Pracownia pomiarowa badań ruchu w środowisku naturalnym

Jarosław Domaradzki, research offer, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Pracownia Pomiarowa Badań Gier z Piłką

Jarosław Domaradzki, research equipment, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more