REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78496

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78496

Resource type: chemical analysis

Analiza rozkładu rozmiarów kryształów struwitu

View

Resource metadata

Title Analiza rozkładu rozmiarów kryształów struwitu
Persons Authors: Anna Stanclik
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Rozkład rozmiarów kryształów struwitu. Instrukcja wykonania analizy za pomocą laserowego analizatora cząstek stałych Beckman Coulter LS 13 320. (Polish)
Keywords "inżynieria chemiczna i procesowa"@pl, "Struwit"@pl, "rozkład rozmiarów"@pl
Classification Resource type: chemical analysis
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)
Destination group: students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Analysis type: rozkład rozmiarów kryształów struwitu
Biological membership: recykling fosforu ze ścieków/odpadów
Apparatus type and working conditions: laserowy analizator cząstek stałych Beckman Coulter LS 13 320
Place of creation: Wrocław
Creation time: 2022
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Stanclik
Availability date: 17-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Anna Stanclik. Analiza rozkładu rozmiarów kryształów struwitu. [chemical analysis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

See more