REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78351

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78351

Resource type: article, chapter

Odzyskiwanie fosforanów ze ścieków przez krystalizację z reakcją chemiczną strącania struwitu

View

Resource metadata

Title Odzyskiwanie fosforanów ze ścieków przez krystalizację z reakcją chemiczną strącania struwitu
Persons Authors: Nina Hutnik
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób zawiera wybrane rozdziały rozprawy doktorskiej "Odzyskiwanie fosforanów ze ścieków przez krystalizację z reakcją chemiczną strącania struwitu".
Struwit jest trudnorozpuszczalną solą fosforanową. W pracy poruszany jest problem recyklingu fosforu. Przeprowadzono serie badań dotyczących wpływu wybranych jonów zanieczyszczeń na jakość produktu i kinetykę procesu. Przedstawiono wyniki tych badań oraz porównano wpływ jonów zanieczyszczeń na jakość i kinetykę procesu. Wyniki badań mogą być wykorzystane do zaprojektowania technologii i aparatury do odzyskiwania jonów fosforanowych ze ścieków przemysłowych. (Polish)
Keywords "Fosforany"@pl, "Krystalizacja"@pl, "jakość produktu"@pl, "kinetyka SIG"@pl, "jony fluorkowe"@pl, "jony fluorokrzemianowe"@pl, "jony azotanowe"@pl, "jony wapnia"@pl, "jony cynku"@pl, "jony potasu"@pl, "jony miedzi"@pl, "jony siarczanowe"@pl, "jony żelaza"@pl, "jony glinu"@pl, "jony zanieczyszczeń"@pl, "Struwit"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)
Destination group: public administration, entrepreneurs, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Odzyskiwanie fosforanów ze ścieków przez krystalizację z reakcją chemiczną strącania struwitu
Place of publication: Wrocław
Publisher: nie dotyczy
Time of publication: 2011
From page: 1
To page: 255
Resource language: Polish
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Nina Hutnik
Availability date: 02-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Nina Hutnik. Odzyskiwanie fosforanów ze ścieków przez krystalizację z reakcją chemiczną strącania struwitu. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Chromatograf jonowy

Bogna Kosyk, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska (2011)

Analiza rozkładu rozmiarów kryształów struwitu

Anna Stanclik, chemical analysis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Jonometr Thermo 5 Star Orion

Janina Jaworska, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ogrodnictwo (2011)

See more