REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82764

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82764

Resource type: thesis

Analiza wybranych modeli systemów informacyjnych metodami teorii obsługi masowej (PD-1972-01)

View

Resource metadata

Title Analiza wybranych modeli systemów informacyjnych metodami teorii obsługi masowej (PD-1972-01)
Persons Authors: Marek Sylwester Libura
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Rozprawa analizuje wybrane modele systemów obsługi masowej i teorii kolejek w celu wykorzystania ich do opisu systemów informacyjnych. W pracy założono poissonowski strumień zgłoszeń, który w większości przypadków odpowiada praktyce, bądź jest dobrym przybliżeniem rzeczywistości. Przeanalizowano jednokanałowe systemy ze sprzężeniami, gdzie uwzględniono możliwość straty informacji, dwukanałowe systemy, w których szczegółowo omówiono system ze zmiennymi priorytetami oraz systemy wielokanałowe z uwzględnieniem cyklicznej obsługi kanałów. Głównym narzędziem wykorzystanym w pracy są transformaty Laplace'a-Stieltjesa rozkładów i funkcji tworzących prawdopodobieństwa. Przeprowadzone analizy umożliwiły wyznaczenie parametrów systemów oraz obserwację zależności parametrów od natężenia strumieni wejściowych. (Polish)
Keywords "transformaty Laplace`a-Stieltjesa"@pl, "Poisson process"@en, "teoria kolejek"@pl, "proces Poissona"@pl, "Laplace-Stieltjes transforms"@en, "queuing theory"@en
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1972
Number of pages: 94
Supervisor: Juliusz Lech Kulikowski
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Marek Sylwester Libura. Analiza wybranych modeli systemów informacyjnych metodami teorii obsługi masowej (PD-1972-01). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

ON solving placement and routing problems in telephone exchange unit design (PN-1988-03)

Marek Libura, Jarosław Sikorski, Krzysztof Dudziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

HTSP4- Experymential traveling salesman problem package (RB-1993-40)

Marek Libura, Anna Altman, Stanisław Kryński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Probabilistic properties of threshold ang greedy algorithms for the binary knapsack problem (PN-1986-03)

Marek Libura, Krzysztof Szkatuła, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

On probabilistic properties of greedy-like algorithms for the binary knapsack problem (PN-1987-13)

Marek Libura, Krzysztof Szkatuła, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more