REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76342

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76342

Resource type: article, chapter

HTSP4- Experymential traveling salesman problem package (RB-1993-40)

View

Resource metadata

Title HTSP4- Experymential traveling salesman problem package (RB-1993-40)
Persons Authors: Marek Sylwester Libura, Anna Altman, Stanisław Lech Kryński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca opisuje pakiet służący do rozwiązania w przybliżeniu symetrycznego problemu komiwojażera, zaprojektowany dla IBM PC XT/AT. Analizowany jest zarówno przypadek odległości euklidesowej na płaszczyźnie, jak i innych symetrycznych miar. Pakiet zawiera 12 algorytmów heurystycznych służących do rozwiązania danego zagadnienia i użytkownik może definiować swoje strategie w oparciu o nie. Pakiet może być wykorzystywany do różnych zastosowań, w tym do celów edukacyjnych obrazujących sposób rozwiązywania problemu komiwojażera, w czym pomagają dodatkowe opcje umożliwiające śledzenie kolejnych kroków działania programu. (Polish)
Keywords "teaching the basics of programming"@en, "nauka podstaw programowania"@pl, "problem komiwojażera"@pl, "heuristic algorithm"@en, "traveling salesman problem"@en, "algorytm heurystyczny"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1993-40
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1993
From page: 1
To page: 32
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 30-08-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Marek Sylwester Libura, Anna Altman, Stanisław Lech Kryński. HTSP4- Experymential traveling salesman problem package (RB-1993-40). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

An interior point method for Nondifferentiable optimization (RB-1993-21)

Anna Altman, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Uogólnione metody rzutowe Karmarkara dla zadań wypukłej optymalizacji nieróżniczkowalnej (PD-1994-02)

Anna Altman, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Algorytmy heurystyczne wyznaczania mediany Kemeny`ego (RB-2000-44)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Algebra dróg elementarnych i jej zastosowanie do badań operacyjnych (PD-1971-01)

Stanisław Walukiewicz, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Podejście scentralizowane do unikania blokad w pewnej klasie elastycznych systemów produkcyjnych

Robert Wójcik, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more