REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/26211

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/26211

Resource type: research equipment

Analizator ruchu SIMI

Resource metadata

Title Analizator ruchu SIMI
Persons Authors: Jarosław Domaradzki
Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description System analizy ruchu Simi AKTISYS
Simi Aktisys to najszybszy i najłatwiejszy w obsłudze system służący do dynamicznej analizy ruchu. Może być wykorzystany w badaniach naukowych do zbierania danych dotyczących lokomocji (na lądzie i w wodzie) oraz w terapii zaburzeń lokomocji. (Polish)
Keywords "kinematyka ruchu"@pl, "Technika MRI kinematograficzna"@pl, "trajektoria ruchu"@pl
Classification Resource type: research equipment
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Laboratory website URL: https://pbrsn-azon.e-science.pl/home/
Location: al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, dolnośląskie
Equipment producer: Simi Co.
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jarosław Domaradzki
Availability date: 27-12-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Pracownie AWF Wrocław

Citation

Copied

Jarosław Domaradzki. Analizator ruchu SIMI. [research equipment] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych

Jarosław Domaradzki, research equipment, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Pracownia pomiarowa badań ruchu w środowisku naturalnym

Jarosław Domaradzki, research offer, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zmodyfikowana metoda R.M. Taylora parametryzacji ścieżek prostoliniowych ruchu robota IRb-6

Ignacy Dulęba, Barbara Łysakowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Change of the precision of hand movements in young men after short-term (anaerobic) exercise

Jarosław Domaradzki, Dawid Koźlenia, Iwona Wierzbicka-Damska, Izabela Trojanowska, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Urządzenie do pomiaru składu ciała

Jarosław Domaradzki, research equipment, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Pracownia Badań Psychospołecznych Aspektów Zdrowia i KF

Jarosław Domaradzki, research laboratory, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

See more