REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18642

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18642

Resource type: 3D, photo360

Andezyt - foto 360

View

Resource metadata

Title Andezyt - foto 360
Persons Authors: Sylwia Marczak
Cocreators: Artur Pędziwiatr (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Fotografia obrotowa Andezytu. Andezyty są wylewnymi skałami magmowymi. Głębinowym odpowiednikiem są dioryty. W klasyfikacji skał magmowych opierającej się na składzie mineralnym andezyty zaliczane są do skał obojętnych. Ze względu na zawartość SiO2 wynoszącą od 53% do 65% wag. skały te również klasyfikowane są jako skały obojętne. Minerałami głównymi są plagioklazy kwaśne (oligoklaz, andezyn) i amfibole, którym towarzyszą pirokseny (augit). Andezyty są skałami barwy szarej, o strukturze skrytokrystalicznej lub porfirowej oraz teksturze masywnej i bezładnej. Najbardziej znanym miejscem występowania tego typu skał jest góra Wdżar w Pieninach. Skały te mają zastosowanie w budownictwie i jako kamień drogowy. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "skała wylewna"@pl, "lawa"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: Nikon D810 z obiektywem Nikkor 24-120 mm
Software used: Adobe Photoshop
Time of object creation: nieokreślony
Object material: Skała
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 01-10-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sylwia Marczak. Andezyt - foto 360. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Perkoz rdzawoszyi - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Mącznik młynarek (larwy)/smak owadów

Anna Żołnierczyk, Sylwia Marczak, Adrian Kulik, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Fotografia obrotowa redukcyjnego tachimetru kodowego Carl Zeiss Jena Recota

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

17. Jajo kurze - wadliwe - 360

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

SKN Entomologów "Skorek" - XVII Dzień Aktywności Studenckiej 2018 r.

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Plansza edukacyjna dot. niwelatora hydrostatycznego Freiberger Präzisionsmechanik

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more