REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/24356

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/24356

Resource type: journal

Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje 1/2009

View

Resource metadata

Title Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje 1/2009
Persons Cocreators: Zuzanna Borcz (Redactor), Irena Niedźwiecka-Filipiak (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Kwartalnik Architektura Krajobrazu ukazuje się od 2001 r. i publikuje artykuły z zakresu architektury krajobrazu i dziedzin pokrewnych. Na łamach Kwartalnika zamieszczane są artykuły odzwierciedlające współczesne tendencje, trendy i działania, ukazujące obecny stan nauki i prezentujące różnorodne problemy oraz poglądy.
W numerze 1/2009 znajduje się 10 artykułów w poszczególnych kategoriach: Problemy, Prezentacje,Tworzywo, Forum. Podtytuł zeszytu: Dzieła człowieka a zieleń (Polish)
Comments: Artykuły zawierają streszczenie w j. angielskim, 1 artykuł jest w j. angielskim.
Wydawnictwo dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Keywords "simulacrum krajobrazowe"@pl, "gospodarka przestrzenna"@pl, "krajobraz kulturowy"@pl, "Kotlina Kłodzka"@pl, "Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”"@pl, "krajobraz górski"@pl, "ogród wertykalny"@pl, "pnącza"@pl, "Dolina Baryczy"@pl, "architektura krajobrazu"@pl, "wieża widokowa"@pl, "kształtowanie krajobrazu"@pl, "waloryzacja krajobrazowa"@pl, "rozwój zrównoważony"@pl
Classification Resource type: journal
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Time of publication: 2009
Numbering (annual, number, issue): 2009, 1
Place of publication: Wrocław
Publisher: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Frequency: quarterly
Number of pages: 81
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 23774
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje 1/2009. [journal] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przeciwstawienie - pozytywne i negatywne aspekty

Patrycja Tasarz, artistic, architectural work, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina sztuk plastycznych (2011)

Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje 3/2012

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Stany równowagi w wybranych systemach przestrzennych przy wykorzystaniu modeli przesunięć bilansujących

Elżbieta Litwińska, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Radomierz - widok z lotu ptaka

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje 3/2008

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Ściany w krajobrazowych wnętrzach Wrocławia

Anna Szczytowska, artistic, architectural work, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina sztuk plastycznych (2011)

See more