REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/22914

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/22914

Resource type: book

Budynki i budowle dolnośląskich folwarków

View

Resource metadata

Title Budynki i budowle dolnośląskich folwarków
Persons Authors: Renata Gubańska
Cocreators: Krzysztof Pulikowski (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Niniejsza publikacja jest wynikiem wieloletnich obserwacji, jakie autorka prowadziła nad zabudowaniami wchodzącymi w skład dawnych założeń dworsko- oraz pałacowo-folwarcznych. Stanowi w pewnym stopniu kontynuację zagadnień, przedstawionych w Folwarkach nizinnych Dolnego Śląska od połowy XVIII do XX wieku [Gubańska 2005], jednak w tym przypadku skupiono się na pojedynczych obiektach. Znacznie szczegółowiej zarysowano ich sylwetę, a także znaczenie w gospodarstwie folwarcznym.
Przedmiotem badań niniejszej monografii są dawne założenia dworsko- lub pałacowo- folwarczne, których elementami składowymi są rezydencje mieszkalne ówczesnych właścicieli ziemskich wraz z reguły otaczającymi je zespołami ogrodowo-parkowymi oraz właściwymi budynkami folwarcznymi o funkcji mieszkalnej, inwentarskiej, magazynowej i pozostałej gospodarczej. Szczegółowemu opracowaniu poddano pojedyncze obiekty głównie pod względem lokalizacji, planu, konstrukcji, użytego materiału budowlanego oraz formy architektonicznej.
Na pierwszym etapie przybliżono ogólnie problematykę dolnośląskiej wsi. Następnie przedstawiono rodzaje poszczególnych budynków mieszkalno inwentarsko-gospodarczych wchodzących w skład wybranych zespołów dworsko- lub pałacowo-folwarcznych. W pracy starano się zbadać i udokumentować wartości historyczne zarówno zabytkowych obiektów architektonicznych, jak i historycznych, w miarę upływu czasu, coraz bardziej unikatowych krajobrazów. Dla autorki niniejszej publikacji największą satysfakcją byłoby, gdyby stanowiła ona początek świadomego działania w obronie zabytkowych założeń dworsko- lub pałacowo folwarcznych nie tylko w obrębie opracowywanej Równiny Wrocławskiej, ale na całym Dolnym Śląsku, a także poza jego granicami. (Polish)
Comments: Monografia zawiera streszczenia w j. angielskim i niemieckim.
7. Książki i czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego
Keywords "założenie pałacowo-folwarczne"@pl, "folwark"@pl, "architektura wsi"@pl, "krajobraz kulturowy"@pl, "architektura"@pl, "domy wiejskie"@pl, "Dolny Śląsk"@pl, "budownictwo wiejskie"@pl, "wieś"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of publication: 2009
Number of pages: 147
Series name: Monografie
Numbering: LXXXVII
ISBN: 978-83-60574-79-9
Resource language: Polish
Resource geographical coverage: "Dolny Śląsk"
Identifiers: OAI: 18976
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 29-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Renata Gubańska. Budynki i budowle dolnośląskich folwarków. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more