REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18895

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18895

Resource type: 3D, photo360

Chalkopiryt - model 3D

View

Resource metadata

Title Chalkopiryt - model 3D
Persons Authors: Piotr Kubiś
Cocreators: Beata Łabaz (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Model 3D chalkopirytu. Chalkopiryt: (piryt miedziowy). Nazwa pochodzi od gr. chalkis - miedź + pyrítes – ogniowy, co nawiązuje do składu chemicznego i barwy tego minerału. Jest to pospolity i bardzo szeroko rozpowszechniony minerał z gromady siarczków, którego głównym składnikiem jest mieszany siarczek miedzi(II) i żelaza(II) (CuFeS2). Twardość w skali Mohsa – 3,5-4,0; przełam – nierówny lub muszlowy; łupliwość – słaba; pokrój – zometryczny, oktaedry i tetraedry często prążkowane, skupienia ziarniste, zbite, masywne, często tworzy bliźniaki; układ krystalograficzny – tetragonalny; gęstość – 3,2 g/cm³; barwa – mosiężnożółta, często z pstrymi nalotami; rysa – ciemnozielona; połysk – metaliczny. Tworzy kryształy izometryczne o pokroju czworościanów lub skalenoedrów. Występuje w skupieniach zbitych, ziarnistych, skorupowych i w formie pryśnięć w skale. Najpiękniejsze kryształy narosłe występują w formie szczotek krystalicznych. Jest kruchy, nieprzezroczysty. Często wykazuje zielonkawą migotliwość (iryzację). Zawartość selenu powoduje brunatny odcień chalkopirytu. Często zawiera domieszki Ag, Au, As, Sb, Bi, Ni, Co. Świeże powierzchnie są nieprzezroczyste i w kolorze mosiądzu, a pod wpływem powietrza pokrywają się opalizującym nalotem. Powstaje w procesach magmowych, we wczesnym stadium krystalizacji magmy. Jest składnikiem hydrotermalnych złóż miedzi. Rozproszone kryształy chalkopirytu można znaleźć w skałach magmowych. W złożach osadowych występuje w towarzystwie chalkozynu, bornitu i kowelinu. Zazwyczaj występuje w pegmatytach, żyłach kruszcowych i metasomatytach. Jako minerał poboczny występuje w większości skał magmowych. Stanowi składnik skał metamorficznych (gnejsów, serpentynitów, amfibolitów). Rzadziej tworzy się w skałach osadowych. Współwystępuje z pirytem, sfalerytem, markasytem, kalcytem, kwarcem, pseudomalachitem. Jest ważnym minerałem porfirowych złóż miedzi na Dolnym Śląsku. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "Siarczki"@pl, "siarkosole"@pl, "siarczek miedzi"@pl, "siarczek żelaza"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: Nikon D810 z obiektywem Nikkor 24-120 mm
Software used: Agisoft PhotoScan
Time of object creation: nieokreślony
Object material: Skała
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 03-10-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Piotr Kubiś. Chalkopiryt - model 3D. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Bażant zwyczajny - model 3D eksponatu taksydermicznego

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Pałac w Pawłowicach (Wrocław) - Przed pałacem - panorama 360° (część 2 z 2)

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Gnejs - model 3D

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

See more