REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/12650

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/12650

Resource type: audio

Czym jest syndrom oszusta?

View

Resource metadata

Title Czym jest syndrom oszusta?
Persons Authors: Joanna Piętka, Agnieszka Kozak
Cocreators: Rafał Czerwiński (Producer)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Prowadzące opowiadają o tzw. syndromie oszusta - psychologicznym zjawisku powodującym brak wiary we własne osiągnięcia. Pomimo zewnętrznych dowodów własnej kompetencji, osoby cierpiące z powodu tego syndromu pozostają przekonane, że są oszustami i nie zasługują na sukces, który osiągnęły. Przyczyn sukcesu upatrują w szczęściu, sprzyjających okolicznościach bądź w rezultacie bycia postrzeganym jako osoba bardziej inteligentna i kompetentna niż w rzeczywistości. (Polish)
Keywords "psychologia analityczna"@pl, "psychologia emocji"@pl, "psycholog"@pl, "emocje"@pl, "psychologia humanistyczna"@pl, "Syndromy"@pl
Classification Resource type: audio
Scientific discipline: dziedzina nauk społecznych / psychologia (2011)
Destination group: students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2017-04-19
Recording length: 00:24:16
Audio recording genre or style: radio programme
Publisher: Akademickie Radio Luz
Recording producer: Akademickie Radio Luz
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Anna Geryn
Availability date: 06-06-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Joanna Piętka, Agnieszka Kozak. Czym jest syndrom oszusta?. [audio] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Konkurs Jednej Powieści: "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego

Agnieszka Kozak, Jan Chrzan, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / literaturoznawstwo (2011)

Rumba - taniec namiętności. Studencki Klub Tańca Towarzyskiego ISKRA

Iwona Krasicka, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Psychodietetyka

Agnieszka Kozak, Joanna Piętka, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Jak odróżnić przeziębienie od grypy

Konrad Rydzak, Radosław Spiak, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

See more