REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/42084

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/42084

Resource type: book

Die Alpwirtschaft der Tschechoslowakei : unter Berücksichtigung ihres Zusammenhanges mit der heutigen landwirtschaftlichen Organisation des Staates

View

Resource metadata

Title Die Alpwirtschaft der Tschechoslowakei : unter Berücksichtigung ihres Zusammenhanges mit der heutigen landwirtschaftlichen Organisation des Staates
Persons Authors: Jan Třebický
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Rozprawa naukowa omawiająca regionalną gospodarkę na górskich terenach Czechosłowacji (1933).
Poszczególne jej elementy analizowano na tle ogólnopaństwowej polityki rolnej. (Polish)
Comments: 2. Książki wydane w latach 1800-1945
Keywords "Czechosłowacja"@pl, "Polityka rolna"@pl, "gospodarka regionalna"@pl, "Gospodarka górska"@pl, "Gospodarka rolna"@pl, "tereny górskie"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: München
Publisher: wydawca nieznany
Time of publication: 1933
Number of pages: 116
Resource language: German
Resource temporal coverage: 1. poł. XX w.
External links
License domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)
Technical information Submitter: Barbara Barańska-Malinowska
Availability date: 26-04-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Jan Třebický. Die Alpwirtschaft der Tschechoslowakei : unter Berücksichtigung ihres Zusammenhanges mit der heutigen landwirtschaftlichen Organisation des Staates. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0), https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Gospodarka wodna zdrenowanych gruntów ornych w Sudetach Środkowych

Grzegorz Pęczkowski, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych (2011)

Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje 2/2007

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Rozwój regionalny na obszarach chronionych

Alina Kulczyk-Dynowska, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych (2011)

Reforma rolna głównych państw europejskich. T. 1

Leon Biegeleisen, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

Drogi postępu chłopa polskiego

Wiktor Bronikowski, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk społecznych (2011)

Die Landflucht : ihr Wesen und ihre Bekämpfung im Rahmen einer Agrarreform

Michael Hainisch, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

See more